Menu boczne

Treść strony

Położna Przyszłości - Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy

13 polskich uczelni medycznych przystąpiło do konkursu Położna Przyszłości - Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy, którego celem jest promocja zawodu położnej w Polsce oraz wyłonienie i nagrodzenie najlepszego studenta w kraju.

Konkurs skierowany jest do studentów III roku studiów I stopnia kierunku położnictwo. Udział pozwala na powtórkę materiału przed dyplomem, anonimowe sprawdzenie swoich sił w skali ogólnokrajowej (kodowane testy, upublicznione tylko nazwiska laureatów) i sięgnięcie po najwyższą nagrodę - prestiżowy, miesięczny staż w Szpitalu Specjalistycznym św. Zofii w Warszawie (wraz z kosztami pobytu). Wygrana pozwoli przestąpić progi szpitala, który jest prekursorem autonomii zawodu położnej w Polsce.

Konkurs składa się z dwóch części. Pierwszy etap - w formie testu - odbędzie się 27 marca 2017 r. o godz. 10.00 na zgłoszonych uczelniach medycznych. Drugi - test oraz egzamin praktyczny -  24 kwietnia o 9.00 w Warszawie w Szpitalu Specjalistycznym św. Zofii. Zakres materiału do egzaminu to 5 bloków tematycznych oraz 14 obowiązujących lektur.

Do konkursu przystąpili także studenci III roku kierunku położnictwo Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.

W skład Kapituły Konkursu wchodzą między innymi przedstawicieli Polskiego Towarzystwa Położnych, Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych, Szpitala Specjalistycznego św. Zofii w Warszawie, Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych oraz Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, która objęła przedsięwzięcie patronatem honorowym.

Formularz zgłoszeniowy (do 24 lutego 2017 r.), zakres materiału, piśmiennictwo, regulamin, wykaz uczelni przystępujących do olimpiady i pozostałe informacje dostępne są na stronie konkursu www.akademia-ama/olimpiada

Biuro konkursu: Katarzyna Leciejewska tel. 605 333 681, Daria Foroncewicz tel.  504 152 778

Powrót
do góry