Menu boczne

Treść strony

Polska Platforma Medyczna: portal zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym

Na stronie Centrum Projektów Polska Cyfrowa ukazała się informacja o rozstrzygnięciu konkursu w naborze nr POPC.02.03.01-IP.01-00-004/16 ogłoszonym w ramach działania 2.3 POPC, poddziałania 2.3.1, Typ II projektu: Cyfrowe udostępnienie zasobów nauki.

Projekt „Polska Platforma Medyczna: portal zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym", w którym jednym z udziałowców jest Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie został wskazany do dofinansowania na 1 pozycji.

Projekt zakłada utworzenie Polskiej Platformy Medycznej (PPM) stanowiącej kompleksowy system zarządzania informacjami o publikacjach, osiągnięciach naukowych i badaniach członków konsorcjum - siedmiu uczelni medycznych i Instytutu Medycyny Pracy.

Zakładana wartość projektu: 37.279.341,60 zł, z czego środki dla PUM to 3 339 041,55 zł. Projekt będzie realizowany w latach 2018-2020.
Więcej informacji

Powrót
do góry