Menu boczne

Treść strony

Premier Meklemburgii gościem PUM

Manuela Schwesig, premier landu Meklemburgia-Pomorze Przednie była gościem Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Celem wizyty było poznanie nowego projektu: "Innowacyjny, polsko–niemiecki transgraniczny program wczesnej diagnostyki i leczenia chorób rzadkich u noworodków" – RareScreen, realizowanego przez siedmiu partnerów z Polski i Niemiec. W spotkaniu uczestniczył także Tomasz Sobieraj - wicemarszałek województwa zachodniopomorskiego oraz prof. Bogusław Machaliński - rektor PUM.

-Od lat wspólnie z partnerami niemieckimi prowadzimy programy transgraniczne, np. z Greifswaldem od blisko dwudziestu - mówił rektor. – W przygotowaniu są dwa kolejne dotyczące okulistyki i onkologii.

Prof. Maria Giżewska z Kliniki Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii, Chorób Metabolicznych i Kardiologii Wieku Rozwojowego szczegółowo omówiła historię współpracy polsko-niemieckiej w zakresie wczesnej diagnostyki chorób rzadkich u noworodków.

-Wszystkim nam zależy na zdrowiu dzieci – mówiła Manuela Schwesig. – Chcemy aby były zdrowe i prawidłowo się rozwijały. Bardzo się cieszę z tak dobrej współpracy z Greifswaldem.

Goście odwiedzili Klinikę  Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii, Chorób Metabolicznych i Kardiologii Wieku Rozwojowego SPSK 1 PUM, gdzie rozmawiali z małymi pacjentami, ich rodzicami i personelem.

RareScreen jest unikatowym w skali europejskiej projektem dotyczącym transgranicznej współpracy między Polską a Niemcami w zakresie wczesnej diagnostyki i leczenia genetycznie uwarunkowanych chorób rzadkich u noworodków. Projekt zakłada poszerzenie zakresu diagnozowanych wrodzonych wad metabolizmu i innych schorzeń rzadkich rozpoznawanych w oparciu o populacyjne badania przesiewowe noworodków z województwa zachodniopomorskiego, Meklemburgii-Pomorza Przedniego oraz Brandenburgii. Dotychczasowy wykaz badań przesiewowych obejmujący noworodki z regionu Pomorza Zachodniego zostanie poszerzony o unikatowy w skali Polski deficyt biotynidazy, galaktozemię, oraz nowatorskie w skali europejskiej badania w kierunku ciężkich złożonych niedoborów odporności (SCID), rodzinnej hipercholesterolemii i wybranych wrodzonych hemoglobinopatii.

Partnerzy projektu:

Uniwersytet Medyczny w Greifswaldzie – lider
Uniwersytet im. Ernesta Maurycego Arndta w Greifswaldzie
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 PUM w Szczecinie
Uniwersytet Medyczny Charité w Berlinie
Instytut Matki i Dziecka w Warszawie
Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie

Powrót
do góry