Program Wieloletni 2019-2026  „Budowa wraz z wyposażeniem Budynku Kliniczno-Dydaktyczno-Badawczego" - czerwiec 2024 r.

04.07.2024 Program wieloletni

W ramach Programu Wieloletniego na lata 2019-2026, w miesiącu czerwcu 2024 r. prowadzono prace zgodnie z harmonogramem, Obecnie trwają głównie prace związane z budową żelbetowych ścian, słupów i stropów na poziomach -3, -2, -1. Wykonywana jest też kanalizacja podposadzkowa na kondygnacji -3.                         

Kontynuowane są prace:

 1. zasypywanie fundamentów
 2. betonowanie ścian, kondygnacji -2.
 3. montaż i zbrojenie pasm i grzybków, kondygnacja -3 i kondygnacji -2.
 4. montaż płyt filigran, kondygnacja -2.
 5. szalowanie i zbrojenie stropu nad kondygnacją -3
 6. betonowanie przerw kompensacyjnych
 7. betonowanie stropu nad kondygnacją -3
 8. betonowanie stropu nad kondygnacją -2
 9. betonowanie słupów na kondygnacją -2
 10. betonowanie stropu nad kondygnacją -3
 11. betonowanie słupów, kondygnacja -2
 12. betonowanie słupów, kondygnacja -1
 13. betonowanie podkładu pod posadzkę
 14. szalowanie i zbrojenie podciągów na kondygnacji -2 i kondygnacji -1
 15. betonowanie klatki schodowej na kondygnacji -2
 16. szalowanie i zbrojenie podciągów na -2 i kondygnacji -1
 17. zbrojenie rampy zjazdowej do garażu, kondygnacja -3/-2
 18. betonowanie rampy zjazdowej do garażu, kondygnacja -3/-2
 19. izolacja ścian zewnętrznych podziemi na -3

Równolegle prowadzone są prace związane z robotami ziemnymi i elektrycznymi.footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886