Program Wieloletni 2019-2026  „Budowa wraz z wyposażeniem Budynku Kliniczno-Dydaktyczno-Badawczego" - kwiecień 2024 r.

05.05.2024 Program wieloletni

W ramach Programu Wieloletniego na lata 2019-2026, w miesiącu kwietniu 2024 r. prowadzono prace zgodnie z harmonogramem, kontynuując czynności:

Przebieg Prac Budowlanych na terenie Budynku Głównego:

  1. wykonanie fundamentów
  2. betonowanie ścian, kondygnacja -3 i kondygnacji -2.
  3. montaż i zbrojenie pasm i grzybków
  4. montaż płyt filigran
  5. betonowanie przerw kompensacyjnych
  6. betonowanie stropu nad kondygnacją -3
  7. betonowanie słupów  kondygnacji -2
  8. betonowanie podkładu pod posadzkę
  9. izolacja ścian zewnętrznych

Równolegle prowadzono prace związane z robotami ziemnymi, elektrycznymi i kontynuowano układanie instalacji dolnego źródła ciepła. Zakończono całkowicie roboty związane z odwiertami pionowymi.

 footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886