Menu boczne

Treść strony

PUM będzie współpracował z uniwersytetem w Japonii

W Pomorskim Uniwersytecie Medyczny w Szczecinie podpisano list intencyjny z Asahikawa Medical University (AMU) w Japonii, który jest zapowiedzią współpracy dotyczącej wymiany studentów, doktorantów i wykładowców. W zamierzeniu są także wspólne projekty edukacyjne i naukowe. List podpisali prof. Bogusław Machaliński, rektor PUM i prof. Takashiko Yoshida, pełnomocnik prezydenta AMU ds. współpracy międzynarodowej.

Na naszym uniwersytecie mamy dwa wydziały: lekarski i pielęgniarski – mówił gość z Japonii – w sumie to blisko tysiąc osób. Najważniejsze są dla nas badania naukowe, w tym znakomicie rozwinięta telemedycyna, oraz dydaktyka.

Profesor Yoshida spotkał się ze studentami i dziekanami trzech wydziałów PUM, którym mówił o historii uczelni, aktualnie prowadzonych badaniach naukowych oraz o wyspie Hokkaido i mieście Asahikawa. Gość z Japonii odwiedził m.in. Zakład Patologii Ogólnej, Zakład Toksykologii i Zakład Medycyny Sądowej. Był w Klinice Nefrologii, zwiedzał sale dydaktyczne Zakładu Histologii oraz Bibliotekę Główną PUM.

Prof. Takashiko Yoshida kieruje Katedrą Higieny i Zdrowia Publicznego na Asahikawa Medical University. W pracy naukowej koncentruje się na zatruciach arszenikiem. Badania na ten temat prowadzi w różnych krajach od 25 lat i jest autorem ponad 70 prac naukowych.

Powrót
do góry