Menu boczne

Treść strony

Rekrutacja na PUM

W Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie trwa rekrutacja na studia.

Nowe progi obowiązują na kierunkach:
lekarskim (ze 169 na 165), lekarsko-dentystycznym (ze 165 na 161), analityce medycznej (z 99 na 89), dietetyce(z 42 do 32), fizjoterapii (z 47 na 37) oraz kosmetologii (z 48 na 40).

Najwięcej chętnych zgłosiło się na kierunki:

lekarski / stacjonarny – 12 osób na miejsce

lekarsko-dentystyczny / stacjonarny – 9 osób na miejsce

analityka medyczna – 3 osoby na miejsce

fizjoterapia – 3 osoby na miejsce

kosmetologia – 3 osoby na miejsce

Kandydaci zakwalifikowani przez uczelnię muszą do 3 sierpnia dostarczyć do Działu Rekrutacji (Rektorat PUM ul. Rybacka 1, pok. 201) komplet dokumentów:

-wydrukowany i podpisany formularz elektronicznego zgłoszenia kandydatury

-dowód opłaty rekrutacyjnej

-świadectwo ukończenia szkoły

-świadectwo dojrzałości

-fotografię wraz z jej wersją cyfrową zamieszczoną w systemie elektronicznej rejestracji

-zaświadczenie lekarskie

-kserokopię dowodu osobistego

Na pozostałych kierunkach rejestracja jeszcze trwa lub rozpocznie się zgodnie z Terminarzem rekrutacji

Kontakt do Działu Rekrutacji
rekrut@pum.edu.pl
tel. 91 48 00 817, 91 48 00 816, 91 48 00 827

Powrót
do góry