Menu boczne

Treść strony

Spotkanie dotyczące II konkursu w ramach Inkubatora Innowacyjności +

W imieniu konsorcjum MareMed serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące drugiego konkursu ogłoszonego w ramach projektu Inkubator Innowacyjności +.

15 lutego 2018 r. (czwartek), w godzinach 11:00-13:00, Sala Rad Wydziałów (s.109), ul. Rybacka 1.

Spotkanie jest otwarte dla pracowników Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie i Akademii Morskiej w Szczecinie.

W ramach konkursu wybranych zostanie co najmniej 5 projektów B+R. Wartość pojedynczego grantu wyniesie do 100 000 zł brutto, z czego do 90 000 zł brutto będzie można wykorzystać m.in. na zakup odczynników,  materiałów laboratoryjnych oraz sprzętu, usług badawczych, a także wyjazdy służbowe czy usługi informatyczne. Pozostała część dofinansowania przeznaczona będzie na pakiet prawny, obejmujący m.in. badanie czystości danego rozwiązania, ochronę prawną. Ponadto z każdym z zespołów wybranych do dalszej współpracy zostaną przeprowadzone warsztaty, które będą miały na celu wstępne rozpoznanie uwarunkowań prawnych, które mogą mieć szczególnie istotny charakter z perspektywy planowania realizacji projektu oraz późniejszego wdrożenia usługi lub produktu na rynku.

Regulamin oraz dokumentacja dotycząca II konkursu dostępna jest na stronie:

https://www.pum.edu.pl/uczelnia/ctt/inkubator-innowacyjnosci

Prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu drogą e-mailową na adres cttpum@pum.edu.pl do 14.02.1018 r .

Powrót
do góry