Menu boczne

Treść strony

Studenci PUM z dobrymi wynikami LDEK

Lekarze i dentyści aby uzyskać pełne prawa wykonywania zawodu muszą zdać  Lekarski bądź Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Końcowy, który corocznie odbywa się w dwóch sesjach - jesiennej i wiosennej.

Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Końcowy ma charakter testu jednokrotnego wyboru, który składa się z 200 zadań o charakterze zamkniętym (pięć możliwych odpowiedzi, gdzie jedna jest prawidłowa). System skali ocen ma charakter zero-jedynkowy, tj. za każdą pozytywnie udzieloną odpowiedź kandydat otrzymuje: 1 punkt; za złą: 0 punktów. Maksymalnie można uzyskać 200 punktów. Wyniki przeliczane są na udział procentowy. Egzamin trwa 4 godziny, a dla uzyskania pozytywnego wyniku konieczne jest zdobycie co najmniej 56 proc. maksymalnej liczby punktów z testu.

Do LDEK-u przystąpiło w sesji wiosennej 806 osób, uzyskując średnio 119 punktów. Maksymalny wynik wyniósł 167 a minimalny 42 punkty.

Pozycja lekarzy dentystów, którzy ukończyli Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie:

  • wyniki lekarzy dentystów którzy ukończyli studia w ostatnich 2 latach – PUM - 6 miejsce
  • wyniki lekarzy dentystów którzy ukończyli studia ponad 2 lata temuPUM – 1 miejsce
  • wyniki lekarzy dentystów którzy przystępowali do LDEK/LDEP pierwszy raz – PUM – 7 miejsce

W egzaminie brali udział absolwenci 10 krajowych uczelni medycznych.

Powrót
do góry