Menu boczne

Treść strony

Tablica upamiętniająca ofiary Zbrodni Katyńskiej

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie podpisał porozumienia z Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej – Komisją Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Szczecinie. Porozumienie podpisali: prof. dr hab. n. med. Bogusław Machaliński, rektor uczelni i dr Paweł Skubisz, dyrektor Oddziału IPN w Szczecinie. Obie instytucje wykonają tablicę pamiątkową upamiętniającą pracowników służby zdrowia – ofiary Zbrodni Katyńskiej.

-Z blisko 22 tys. ofiar Katynia niemal 900 to przedstawiciele zawodów medycznych: lekarze, farmaceuci, pielęgniarze, technicy. Osoby te zostały zmobilizowane w 1939 roku do armii i walczyły na froncie. Po wojnie wiele rodziny pomordowanych przybyło na Pomorze - mówił dyrektor IPN - Uznaliśmy, że po kilkudziesięciu latach istnienia Rodziny Katyńskiej w Szczecinie możemy przygotować tablicę upamiętniającą ich najbliższych.

Tablica zostanie zamontowana na budynku Rektoratu PUM w Szczecinie przy ul. Rybackiej 1. Odsłonięcie zaplanowano na 17 września 2018 r.

-W tym roku PUM obchodzi jubileusz 70-lecia – podkreślił rektor PUM – Dziś po tylu latach jesteśmy w stanie uhonorować 19 oficerów związanych ze szczecińskimi Rodzinami Katyńskimi po to aby nowe pokolenia mogły na chwilę zatrzymać się przy tej tablicy. To jest hołd, który chcemy oddać pomordowanym.

13 kwietnia jest dniem Pamięci Zbrodni Ofiar Katyńskich. W Szczecinie główne uroczystości odbyły się przy Krzyżu Katyńskim na Cmentarzu Centralnym a na Jasnych Błoniach udostępniono do zwiedzania wystawę Świat zgładzony w Katyniu.

Na zdjęciu od lewej dr Paweł Skubisz i prof. Bogusław Machaliński

Powrót
do góry