Dwoje profesorów PUM zdało Państwowy Egzamin Specjalizacyjny z nowej specjalizacji - Medycznej genetyki molekularnej

19.06.2024 Wydarzenia

Dwoje pracowników Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, prof. dr hab. Anna Jakubowska oraz prof. dr hab. Marcin Lener z Zakładu Genetyki i Patomorfologii zdało Państwowy Egzamin Specjalizacyjny z nowej specjalizacji - Medycznej genetyki molekularnej.

Pierwszy w historii naszego kraju, dwuetapowy egzamin z nowej specjalizacji odbył się w dniach 14.05. (część teoretyczna) w Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi oraz 10.06.br (część praktyczna) w Zakładzie Genetyki Medycznej, Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Szybko rosnące zapotrzebowanie na nowoczesną diagnostykę genetyczną wymagało utworzenia wyodrębnionej specjalizacji – medycznej genetyki molekularnej, która – obok laboratoryjnej genetyki medycznej – zapewni właściwy poziom badań genetycznych w Polsce. Nabór na specjalizację w dziedzinie medycznej genetyki molekularnej dotyczy absolwentów kierunków studiów, na których w programie szkolenia położony jest szczególny nacisk na genetykę i metody badania genomu człowieka, zwłaszcza genetykę molekularną. Są to biologia – w tym biologia molekularna, biotechnologia – w tym biotechnologia medyczna (kierunek studiów realizowanych w PUM), a także genetyka i biomedycyna. Osoby posiadające tytuł specjalisty w dziedzinie medycznej genetyki molekularnej będą posiadały uprawnienia do samodzielnego wykonywania czynności diagnostyki molekularnej oraz autoryzacji wyników badań w zakresie objętym szkoleniem specjalizacyjnym.

Specjalizacja z medycznej genetyki molekularnej oznacza zasilenie genetycznych laboratoriów molekularnych personelem rekrutującym się z absolwentów ww. kierunków studiów, co zapewni zabezpieczenie kadrowe dla stale powiększającego się zapotrzebowania na nowoczesną diagnostykę genetyczną. Specjaliści medycznej genetyki molekularnej są niezbędni w laboratoriach genetycznych wykonujących szeroki zakres diagnostyki molekularnej, w tym również w laboratoriach prowadzących diagnostykę opartą na wysokoprzepustowych badaniach genomowych.

 


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886