Kierunek Lekarski PUM z Certyfikatem Jakości Kształcenia

30.10.2023 Wydarzenia

Z przyjemnością informujemy, że kierunek lekarski Wydziału Medycyny i Stomatologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego został wyróżniony za wysoką jakość kształcenia.

Proces akredytacyjny zakończył się wynikiem pozytywnym i kierunek lekarski PUM uzyskał Certyfikat Jakości Kształcenia wydany przez Uniwersytecką Komisję ds. Jakości Kształcenia na Kierunku Lekarskim (UKJKKL) na okres pięciu lat, do czerwca 2028 r. Wyróżnienie wręczono 13 października 2023 r. podczas obrad Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych (KRAUM), odbywających się w Olsztynie.

Uniwersytecka Komisja ds. Jakości Kształcenia na Kierunku Lekarskim jest organem społeczności Akademickich Uczelni Medycznych, niezależnym od władz państwowych. Jej celem jest dbałość o zachowanie jak najwyższej jakości kształcenia z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa polskiego oraz standardów i zaleceń międzynarodowych.


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886