Prof. dr hab. n. med. Katarzyna Kotfis konsultantką krajową w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii

14.06.2024 Wydarzenia

Z radością informujemy, że prof. dr hab. n. med. Katarzyna Kotfis została powołana do pełnienia funkcji konsultanta krajowego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii. Funkcję tę będzie pełnić przez najbliższe pięć lat. Akt powołania otrzymała od Minister Zdrowia Izabeli Leszczyny.

Prof. Kotfis od wielu lat aktywnie angażuje się w działalność dydaktyczną na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym, gdzie prowadzi różnorodne formy zajęć edukacyjnych, w tym wykłady, seminaria i ćwiczenia. Te zajęcia są skierowane do studentów zarówno polsko-, jak i anglojęzycznych, obejmując zarówno studia dzienne, jak i programy podyplomowe dla lekarzy i pielęgniarek. Ponadto, pełniła rolę wykładowczyni w Europejskim Komitecie Edukacji w Anestezjologii (CEEA) w Polsce, gdzie przyczyniała się do kształcenia specjalistów w dziedzinie anestezjologii na poziomie europejskim.Oprócz swojej działalności dydaktycznej, Prof. Kotfis sprawuje opiekę nad lekarzami w trakcie specjalizacji oraz studentami zaangażowanymi w działalność Studenckiego Koła Naukowego. Jej zaangażowanie w edukację i szkolenie przyszłych specjalistów jest szeroko uznawane. Często pełni funkcję promotorki i recenzentki w przewodach doktorskich oraz jest członkinią i egzaminatorką w komisjach doktorskich. Jej badania koncentrują się głównie na delirium stanu ciężkiego i delirium pooperacyjnym, monitorowaniu i leczeniu bólu, optymalizacji opieki okołooperacyjnej oraz poprawie bezpieczeństwa pacjentów w anestezjologii i intensywnej terapii.W ramach swojej działalności naukowej, Prof. Kotfis jest kierowniczką lub współbadaczką licznych zakończonych i aktualnych projektów badawczych, finansowanych przez takie instytucje jak Agencja Badań Medycznych (ABM), European Society of Anaesthesiology and Intensive Care (ESAIC), European Society of Intensive Care Medicine (ESICM) oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW). Jej wkład w badania naukowe obejmuje również udział w wielu międzynarodowych badaniach klinicznych, co podkreśla jej znaczenie w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii na arenie międzynarodowej.

Serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów oraz satysfakcji w nowej roli. Jesteśmy przekonani, że jej wkład przyczyni się do podniesienia standardów opieki medycznej w Polsce.


footer background

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886