Menu boczne

Wirtualna podróż po bibliotece

Wirtualna podróż po bibliotece

Szybkie linki

Treść strony

Dostęp do bazy UpToDate

Od 2018 r. Biblioteka Główna PUM ma dostęp do bazy UpToDate.

UpToDate

UpToDate to baza adresowana do lekarzy klinicystów i studentów zawierająca informacje na temat wszelkich stanów patologicznych. Umożliwia lekarzom dostęp do najnowszej wiedzy opracowanej przez wybitne autorytety w swoich specjalnościach, dostęp do diagnoz oraz terapii poszczególnych chorób,  wyszukiwanie według objawów klinicznych stanów chorobowych, identyfikacje optymalnych strategii monitorowania i przeciwdziałania chorobom.

Wszystkie monografie są przygotowywane w oparciu o przegląd ponad 460 podstawowych czasopism medycznych, własne doświadczenia redaktorów i autorów prac oraz wskazania narodowych komitetów. Wszystkie opracowania spełniają kryteria „evidence-based” wypracowane przez grupę Cochrane i posiadają niezmienną strukturę:

  • wprowadzenie
  • prognozy
  • sposoby postępowania i leczenia (w tym dawkowanie leków)
  • podsumowanie i wytyczne
  • źródła
  • tabele, zdjęcia, wykresy, filmy
  • tematy powiązane.

Dodatkowo baza zawiera kalkulatory, informacje dla pacjenta napisane językiem potocznym przez profesorów medycyny oraz komunikator z autorami prac.

Baza jest opracowywana i regularnie uaktualniana przez zespół ponad 5 700 lekarzy z całego świata.

Baza dostępna jest ze wszystkich komputerów pracujących w sieci internetowej PUM pod adresem:

www.uptodate.com/

Powrót
do góry