Menu boczne

Wirtualna podróż po bibliotece

Wirtualna podróż po bibliotece

Szybkie linki

Treść strony

Nowe książki online dostępne w PUM

Biblioteka rozszerzyła ofertę książek online o nowe tytuły:

 1. Wołowicka Ł., red.: Anestezjologia i intensywna opieka. 2014.
 2. Wilczewski A., Haliburda I., Saczuk J.: Antropomotoryka. Przewodnik do ćwiczeń. 2011.
 3. Raczek J.: Antropomotoryka. Teoria motoryczności człowieka w zarysie. 2010.
 4. Dyk D., red.: Badanie fizykalne w pielęgniarstwie. Podręcznik dla studiów medycznych. Wyd. 1, (dodruk). 2012.
 5. Obuchowicz A., red.: Badanie podmiotowe i przedmiotowe w pediatrii. Wyd. 2. 2016.
 6. Solnica B., red.: Diagnostyka laboratoryjna. Wyd 1, (dodruk). 2014.
 7. Kózka M., Płaszewska-Żywko L., red.: Diagnozy i interwencje pielęgniarskie. podręcznik dla studiów medycznych. 2008.
 8. Bartel H.: Embriologia medyczna. Ilustrowany podręcznik. 2009.
 9. Kasprzak W., Mańkowska A.: Fizjoterapia w kosmetologii i medycynie estetycznej. 2010.
 10. Majewski S.W.: Gnatofizjologia stomatologiczna. Normy okluzji i funkcje układu stomatognatycznego. 2007.
 11. Basak G.W., Dwilewicz-Trojaczek J., Jędrzejczak W.W., red.: Hematologia. Kompendium. 2016.
 12. Brzeziński T., red.: Historia medycyny. Wyd. 4, (2 dodruk). 2014.
 13. Szumowski W.: Historia medycyny filozoficznie ujęta. Wyd. 3 popr. i uzup. 2008.
 14. Gołąb J., Jakóbisiak M., Lasek W., Stokłosa T., red.: Immunologia. Wyd. 6, (dodruk). 2012.
 15. Talarska D., Zozulińska-Ziółkiewicz D., red.: Pielęgniarstwo internistyczne. Podręcznik dla studiów medycznych. Wyd. 1, (dodruk). 2011.
 16. Łepecka-Klusek C., red.: Pielęgniarstwo we współczesnym położnictwie i ginekologii. Podręcznik dla studiów medycznych. Wyd. 2 uaktualnione. 2010.
 17. Gołąb B.: Podstawy anatomii człowieka. Wyd. 2, (dodruk). 2008.
 18. Prochowicz Z.: Podstawy masażu leczniczego. Wyd 5, (dodruk). 2009.
 19. Polsko-angielski słownik medyczny z wymową. Wyd. 1, (dodruk). 2016.
 20. Bręborowicz G.H., red.: Położnictwo i ginekologia. Tom 1-2. Wyd. 2. 2015.
 21. Bręborowicz G.H., red.: Położnictwo. Podręcznik dla położnych i pielęgniarek. Wyd. 1, (dodruk poprawiony). 2005.
 22. Jarema M., red.: Psychiatria. Wyd. 2, (uaktualnione i rozsz.). 2016.
 23. Pruszyński B., Cieszanowski A., red.: Radiologia. Diagnostyka obrazowa rtg tk usg i mr. Wyd. 3, (uaktualnione i rozsz.). 2014.
 24. Klukowski K.S., Nowotny J., Czamara A., red.: Słownik fizjoterapii. Mianownictwo polsko-angielskie i angielsko-polskie z definicjami. 2014.
 25. Ciechaniewicz W., Grochans E., Łoś E.: Wstrzyknięcia śródskórne podskórne, domięśniowe i dożylne. Podręcznik dla studentów. Wyd. 1, (dodruk). 2011.

Książki dostępne są ze wszystkich komputerów pracujących w sieci internetowej PUM pod adresem http://libra.ibuk.pl/ oraz z komputerów domowych poprzez usługę VPN lub po uzyskaniu indywidualnego hasła w Dziale Informacji Naukowej Biblioteki Głównej PUM.

Obecnie na platformie IBUK Libra PUM posiada dostęp do 171 podręczników.

Nieodpłatnie dostępna jest opcja czytania. Wybrane strony można drukować po uiszczeniu opłaty.

Powrót
do góry