Menu boczne

Wirtualna podróż po bibliotece

Wirtualna podróż po bibliotece

Szybkie linki

Treść strony

Nowe podręczniki online dostępne w PUM

Biblioteka rozszerzyła ofertę podręczników online o nowe tytuły:

 1. Kłyszejko-Stefanowicz L.: Cytobiochemia: biochemia niektórych struktur komórkowych. Wyd. 3 (uzup. i popr.). Warszawa: PWN. 2002.
 2. Dupas P.H.: Dysfunkcja czaszkowo-żuchwowa: od diagnozy - po szynę zgryzową. Warszawa: PZWL. 2009.
 3. Martini M.C.: Kosmetologia i farmakologia skóry. Wyd. 1 (dodruk). Warszawa: PZWL. 2009.
 4. Sarnacka E.: Lekarz dentysta w systemie prawnym: prawo dla lekarzy dentystów. Warszawa: PZWL. 2014.
 5. Krocin A., Dargiewicz D,  Grodner M.: Modelowanie w protetyce dentystycznej. Warszawa: PZWL. 2010.
 6. Alicja Szewczyk A., red.: Pielęgniarstwo diabetologiczne. Warszawa: PZWL. 2013.
 7. Jańczuk Z. red.: Podręcznik dla asystentek i higienistek stomatologicznych. Wyd. 3 zm. i uzup. (dodr.). Warszawa: PZWL. 2011.
 8. Ślusarska B., Zarzycka D., red.: Podstawy pielęgniarstwa. T. 1: Założenia koncepcyjno-empiryczne opieki pielęgniarskiej. Warszawa: PZWL. 2017.
 9. Ślusarska B., Zarzycka D., Majda A., red.: Podstawy pielęgniarstwa. T. 2: Wybrane umiejętności i procedury opieki pielęgniarskiej. Warszawa: PZWL. 2017.
 10. Ogińska-Bulik N.: Psychologia nadmiernego jedzenia. Łódź: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego. 2004.
 11. Gasiul H.: Teorie emocji i motywacji. Warszawa: Wyd. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. 2007.
 12. Marczyński W.J., red.: Traumatologia narządu ruchu: biologia i biomechanika leczenia. Warszawa: PZWL. 2017.
 13. Ślusarska B., Zarzycka D., Majda A., red.: Umiejętności pielęgniarskie katalog check-list : materiały ćwiczeniowe z podstaw pielęgniarstwa. Warszawa: PZWL. 2017.
 14. Machała W.: Wykłady z anestezjologii. Warszawa: PZWL. 2017.
 15. Karłowska I., red.: Zarys współczesnej ortodoncji : podręcznik dla studentów i lekarzy dentystów. Wyd. 4 uaktualnione. Warszawa: PZWL. 2016.
 16. Ksykiewicz-Dorota A., red.: Zarządzanie w pielęgniarstwie: podręcznik dla studentów studiów magisterskich Wydziałów Pielęgniarstwa oraz Wydziałów Nauk o Zdrowiu. Warszawa: PZWL. 2013.

Książki dostępne są ze wszystkich komputerów pracujących w sieci internetowej PUM pod adresem http://libra.ibuk.pl/ oraz z komputerów domowych poprzez usługę VPN lub po uzyskaniu indywidualnego hasła w Dziale Informacji Naukowej Biblioteki Głównej PUM.

Powrót
do góry