Menu boczne

Wirtualna podróż po bibliotece

Wirtualna podróż po bibliotece

Szybkie linki

Treść strony

Nowy wykaz czasopism naukowych MNiSW

9 grudnia 2016 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało Komunikat w sprawie wykazu czasopism naukowych.

Wykaz czasopism naukowych składa się z 3 części stanowiących załącznik do ww. komunikatu:

  • Części A - zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR);
  • Części B - zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych nieposiadających współczynnika wpływu Impact Factor (IF);
  • Części C - zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych znajdujących się w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH).
W związku z powyższym w ciągu kilku najbliższych dni zostanie zaktualizowana baza Bibliografia Pracowników PUM dla prac opublikowanych w roku 2016.
Powrót
do góry