Menu boczne

Wirtualna podróż po bibliotece

Wirtualna podróż po bibliotece

Szybkie linki

Treść strony

ResearcherID - aktualizacja profilu autora

W związku ze zbliżającym się Algorytmem na naszej uczelni biblioteka przypomina o konieczności dodawania nowych publikacji do utworzonego profilu ResearcherID.

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie (Zarządzenie Rektora Nr 70/2014) wszyscy nauczyciele akademiccy naszej uczelni zobowiązani są do założenia profilu i powiązania go z własnymi publikacjami w bazie Web of Science Core Collection. Wszystkie analizy cytowań publikacji pracowników uczelni są sporządzane tylko i wyłącznie na podstawie indywidualnego numeru ID autora.

Więcej informacji na temat tworzenia profilu i powiązania go z własnymi publikacjami znajduje się na stronie https://www.pum.edu.pl/biblioteka-glowna/bibliografia-i-bibliometria.

Powrót
do góry