Menu boczne

Wirtualna podróż po bibliotece

Wirtualna podróż po bibliotece

Szybkie linki

Treść strony

Dentistry & Oral Sciences Source

Dentistry & Oral Sciences Source – baza z zakresu stomatologii, obejmuje m.in. endodoncję, chirurgię szczękową, stomatologię sądową, patologię, chirurgię i radiologię szczękową oraz jamy ustnej, ortodoncję, stomatologię dziecięcą, periodontologię i protetykę. Baza zawiera ponad 140 czasopism pełnotekstowych oraz pełnotekstowe monografie, a ponadto indeksy i abstrakty ponad 170 czasopism. Baza jest aktualizowana raz na tydzień.

 

Baza dostępna jest ze wszystkich komputerów pracujących w sieci internetowej PUM pod adresem:

http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=ddh

Autoryzowany dostęp przy połączeniach spoza sieci internetowej PUM:

http://search.ebscohost.com/cpidlogin.asp?custid=s4919497

oraz dostęp z komputerów domowych poprzez usługę VPN.

Powrót
do góry