Menu boczne

Wirtualna podróż po bibliotece

Wirtualna podróż po bibliotece

Szybkie linki

Treść strony

Springer (serwer ICM)

Od 2010 r. Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie ma dostęp do 1140 czasopism grupy wydawniczej Springer w wersji elektronicznej. Czasopisma udostępniane są z serwera ICM.

Wszystkie czasopisma zostały włączone do listy czasopism Publishing Finder dostępnej na stronie internetowej Biblioteki Głównej PUM.

Baza dostępna jest ze wszystkich komputerów pracujących w sieci internetowej PUM.

 WEJŚCIE DO BAZY

Zgodnie z prawami autorskimi oraz umową licencyjną zabrania się drukowania i kopiowania całych numerów czasopism. Liczba jednorazowo pobieranych artykułów powinna odpowiadać rzeczywistym potrzebom wynikającym z pracy naukowej lub naukowo-dydaktycznej. W wyniku nadużycia może dojść do odłączenia bazy przez dystrybutora.

Powrót
do góry