Menu boczne

Wirtualna podróż po bibliotece

Wirtualna podróż po bibliotece

Szybkie linki

Treść strony

SpringerLink

Od 2010 r. Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie ma dostęp do 1140 czasopism oraz ok. 200 książek elektronicznych wydawnictwa Springer.

Pozycje dostępne oznaczono kolorem zielonym.

Wszystkie czasopisma zostały włączone do listy czasopism A-to-Z dostępnej na stronie internetowej Biblioteki Głównej PUM.

Baza dostępna jest ze wszystkich komputerów pracujących w sieci internetowej PUM pod adresem:

http://www.springerlink.com/ 

 

Zgodnie z prawami autorskimi oraz umową licencyjną zabrania się drukowania i kopiowania całych numerów czasopism. Liczba jednorazowo pobieranych artykułów powinna odpowiadać rzeczywistym potrzebom wynikającym z pracy naukowej lub naukowo-dydaktycznej. W wyniku nadużycia może dojść do odłączenia bazy przez dystrybutora.

Powrót
do góry