Menu boczne

Wirtualna podróż po bibliotece

Wirtualna podróż po bibliotece

Szybkie linki

Treść strony

UpToDate

 

UpToDate

UpToDate - baza adresowana do lekarzy klinicystów i studentów zawiera informacje na temat wszelkich stanów patologicznych. Umożliwia lekarzom dostęp do najnowszej wiedzy opracowanej przez wybitne autorytety w swoich specjalnościach, dostęp do diagnoz oraz terapii poszczególnych chorób,  wyszukiwanie według objawów klinicznych stanów chorobowych, identyfikacje optymalnych strategii monitorowania i przeciwdziałania chorobom.

Wszystkie monografie są przygotowywane w oparciu o przegląd 460 podstawowych czasopism medycznych, własne doświadczenia redaktorów i autorów prac oraz wskazania narodowych komitetów. Wszystkie opracowania spełniają kryteria „evidence-based” wypracowane przez grupę Cochrane i posiadają niezmienną strukturę:

  • wprowadzenie
  • prognozy
  • sposoby postępowania i leczenia (w tym dawkowanie leków)
  • podsumowanie i wytyczne
  • źródła
  • tabele, zdjęcia, wykresy, filmy
  • tematy powiązane.

Dodatkowo baza zawiera kalkulatory, informacje dla pacjenta napisane językiem potocznym przez profesorów medycyny oraz komunikator z autorami prac.

Baza jest opracowywana i regularnie uaktualniana przez zespół ponad 5,700 lekarzy z całego świata.

Baza dostępna jest ze wszystkich komputerów pracujących w sieci internetowej PUM pod adresem:

www.uptodate.com/

Powrót
do góry