Menu boczne

Wirtualna podróż po bibliotece

Wirtualna podróż po bibliotece

Szybkie linki

Treść strony

Bibliografia i bibliometria

Uwaga pracownicy PUM, autorzy publikacji!!!

ResearcherID – identyfikator umożliwiający powiązanie publikacji w bazie Web of Science z autorem

Zarządzenie Rektora PUM Nr 70/2014 w sprawie założenia profilu ResearcherID.

Biblioteka informuje o konieczności dostarczania publikacji do Działu Informacji Naukowej i Bibliografii Biblioteki Głównej. Prace należy dostarczać na bieżąco, najpóźniej w ciągu miesiąca od daty ich ukazania się.

Niedostarczenie publikacji w odpowiednim czasie spowoduje nieuwzględnienie ich w algorytmie.

Kopie artykułów z czasopism nieznajdujących się w zbiorach biblioteki należy dostarczać w wersji drukowanej osobiście (Biblioteka Główna Pracownia Bibliograficzna, pokój 101), pocztą wewnętrzną lub pocztą elektroniczną na adres: bibliografia@pum.edu.pl

W przypadku prac opublikowanych w materiałach znajdujących się w zbiorach biblioteki wystarczy informacja o ukazaniu się publikacji. Oryginały materiałów zjazdowych oraz innych publikacji książkowych należy dostarczać do pracowni bibliograficznej w celu opracowania. Po opracowaniu materiały oryginalne zostaną zwrócone autorom.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 października 2015 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym (Dz. U. 2015 r.  poz. 2015) autorzy zobowiązani są do dostarczania oświadczeń o:

Punktowane będą tylko recenzowane monografie naukowe o objętości co najmniej 6 arkuszy wydawniczych i rozdziały w monografiach naukowych o objętości co najmniej pół arkusza wydawniczego.

Druki do pobrania:

Linki do baz danych i przydatnych stron:

Powrót
do góry