Menu boczne

Wirtualna podróż po bibliotece

Wirtualna podróż po bibliotece

Szybkie linki

Treść strony

ResearcherID

ResearcherID - indywidualny identyfikator, umożliwiający powiązanie publikacji w bazach na platformie Web of Science z nazwiskiem autora. Zastosowanie Researcher ID rozwiązuje problem określenia tożsamości autora, pozwala także upewnić się, że wszystkie prace konkretnego twórcy zostały uwzględnione np. podczas ewaluacji. Umożliwia również w szybki sposób sporządzenie raportu cytowań da konkretnej osoby.

ResearcherID to:

profil autora, który pozwala na prezentację:

 • publikacji,
 • wskaźnika cytowań,
 • indeksu Hirscha,
 • sieci cytowań,
 • zakresu współpracy,
 • i innych informacji o autorze,

internetowa platforma – miejsce, gdzie autor może:

 • gromadzić,
 • zarządzać,
 • dzielić się swoimi publikacjami i informacjami na temat swojej działalności naukowej.

W celu założenia własnego profilu należy:

 • wejść na stronę  http://www.researcherid.com/,
 • wybrać opcję „Join New It’s Free”, wypełnić formularz rejestracyjny i zatwierdzić klikając na „Submit”,
 • na podany adres e-mail zostanie wysłana informacja, w której znajdować się będzie link aktywacyjny, należy przejść do podanej strony, wypełnić formularz i zatwierdzić klikając na „Submit Registration”,
 • otworzy się nowe okno, w celu dokończenia rejestracji należy zaakceptować licencję,
 • w nowym oknie pojawia się numer ResearcherID.

Powiązanie publikacji znajdujących się w bazach Web of Science z profilem autora

W celu powiązania publikacji z profilem autora (ResearcherID) należy:

 • będąc zalogowanym na profilu ResearcherID dodać publikacje do swojej listy używając przycisku „Add” w menu „My Publications” z lewej lub „Add Publications” z prawej strony ekranu,
 • wybrać „Opcję 1.”, a następnie „Search Web of Science”,
 • w polu wyszukiwawczym automatycznie pojawi się nazwisko i inicjał imienia, należy kliknąć „Search”,
 • na wyświetlonej liście zaznaczyć swoje publikacje i zatwierdzić używając przycisku „Add”,

lub

 • wejść do baz na platformie Web of Science (http://apps.webofknowledge.com),
 • odnaleźć swoją publikację,
 • przejść do pełnego opisu (rozwinąć opis),
 • rozwinąć menu „Save to EndNote online” wybrać opcję “Save to ResearcherID”,
 • potwierdzić autorstwo publikacji,
 • zalogować się używając loginu i hasła do ResearcherID.

Nowe prace należy każdorazowo przypisać do własnego numeru ResearcherID.

W razie problemów pracownicy Działu Informacji Naukowej i Bibliografii Biblioteki Głównej służą pomocą przy tworzeniu profilu ResearcherID.

Z dniem 04 lipca 2014 r. wchodzi w życie Zarządzenie Rektora Nr 70/2014 zobowiązujące wszystkich nauczycieli akademickich PUM do założenia profilu i powiązania go z własnymi publikacjami w bazie Web of Science Core Collection.

Więcej informacji na temat ResearcherID znajdziesz tutaj.

Powrót
do góry