Menu boczne

Wirtualna podróż po bibliotece

Wirtualna podróż po bibliotece

Szybkie linki

Treść strony

ZBC

ZACHODNIOPOMORSKA
BIBLIOTEKA CYFROWA "POMERANIA"

Zachodniopomorska Biblioteka Cyfrowa „Pomerania”  wraz z Rozproszonym Katalogiem Centralnym Bibliotek Szczecina i Regionu powstały w ramach projektu „Biblioteka Cyfrowa”, realizowanego w Książnicy Pomorskiej w Szczecinie. Projekt finansowany jest w całości ze środków samorządu województwa zachodniopomorskiego.

Współrealizatorami projektu są z członkowie Zachodniopomorskiego Porozumienia Bibliotek, w skład którego wchodzą biblioteki:

 • Akademii Morskiej,
 • Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie,
 • Uniwersytetu Szczecińskiego,
 • Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego - zbiory przyrodnicze,
 • Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego - zbiory techniczne,
 • Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli,
 • Politechniki Koszalińskiej,
 • Wyższego Seminarium Duchownego w Koszalinie,
 • Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie,
 • Koszalińskiej Biblioteki Publicznej,
 • Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kołobrzegu.

W ramach prac związanych z tworzeniem ZBC Pomerania przenoszonych jest na zapis cyfrowy kilkaset tysięcy stron cennych dokumentów, stanowiących regionalne i narodowe dziedzictwo kulturowe oraz dorobek naukowy pracowników zachodniopomorskich uczelni. Zbiory te są opracowywane i udostępniane online w Internecie. W zbiorach ZBC „Pomerania” znajdą się między innymi:

 • narodowy zasób dziedzictwa kulturowego - wybrane zabytki piśmiennictwa (stare druki, rękopisy), dokumenty kartograficzne, muzyczne, ikonograficzne (pocztówki, zdjęcia, ryciny) znajdujące się w posiadaniu bibliotek publicznych Szczecina, Koszalina oraz innych bibliotek regionu;
 • pomeranika – zabytki piśmiennictwa regionalnego (stare druki, rękopisy) dokumenty kartograficzne, muzyczne, ikonograficzne (pocztówki, zdjęcia, ryciny), książki i czasopisma regionalne oraz współczesne tzw. dokumenty życia społecznego - ulotki, katalogi wystaw, afisze, plakaty;
 • pełne teksty (zasobów archiwalnych i bieżących) dokumentów urzędowych, przepisów prawa lokalnego - uchwały rad miast, powiatów, Sejmiku, programy, strategie, itp. (tworzone przez Urzędy Miast, Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski);
 • biuletyny informacyjne, np.: gmin, miast, powiatów, urzędów 

ZBC Pomerania została dołączona do Federacji Bibliotek Cyfrowych udostępniającej zasoby największych polskich bibliotek cyfrowych, dzięki czemu jej zasoby przeszukiwane są przez wspólny portal. Uczestnictwo w FBC gwarantuje również przyłączenie zasobów ZBC Pomerania do europejskiej biblioteki cyfrowej EuropeanaLocal, powstającej dzięki realizacji projektu współfinansowanego przez Komisję Europejską w ramach programu eContentPlus.

Powrót
do góry