Menu boczne

Wirtualna podróż po bibliotece

Wirtualna podróż po bibliotece

Szybkie linki

Treść strony

Drapieżni wydawcy

W sieci internetowej coraz częściej pojawiają się strony www podszywające się pod strony czasopism wysoko punktowanych z Impact Factor (IF). Istnieją również drapieżni wydawcy stosujący nieetyczne metody zdobywania publikacji, nastawieni na czerpanie szybkiego zysku. Za opublikowanie artykułu pobierają od autorów wysoką opłatę. Wydawcy ci  na stronach internetowych swoich czasopism podają nieprawdziwy Impact Factor.

W związku z powyższym zamieszczamy wskazówki dla osób publikujących:

  • Punktacja ministerialna. Należy sprawdzić, czy czasopismo jest ocenione przez MNiSW korzystając z Ujednoliconego wykazu czasopism naukowych zamieszczonego na stronie MNiSW.
  • Czasopisma z Impact Factor (IF). Wartość IF dla danego czasopisma należy sprawdzać tylko i wyłącznie w bazie Journal Citation Reports firmy Thomson Reuters.
  • W przypadku jeśli czasopismo nie ma współczynnika IF i punktacji ministerialnej, proponujemy sprawdzić, czy jest indeksowane w serwisie DOAJ.
  • Z dużą ostrożnością należy podchodzić do wiadomości e-mailowych, w których zachęca się naukowców do publikowania w danym czasopiśmie lub udziału w konferencji, szczególnie w przypadku, kiedy wydawca gwarantuje szybką, niemal natychmiastową publikację.
  • artykuł: Burdzik T.  Drapieżne czasopisma jako przykład nieetycznego publikowania.

GRAFICZNY SCHEMAT POSTĘPOWANIA

Powrót
do góry