Menu boczne

Wirtualna podróż po bibliotece

Wirtualna podróż po bibliotece

Szybkie linki

Treść strony

Informacja naukowa dla studentów SD PUM

PROGRAM DYDAKTYCZNY

Wykład

 1. Podstawowe informacje o Bibliotece PUM i oferowanych usługach.
 2. Wprowadzenie do naukowej informacji medycznej.
 3. Źródła elektroniczne naukowej informacji medycznej.
 4. Techniki wyszukiwania informacji w bazach bibliograficznych i pełnotekstowych.
 5. Podstawy wyszukiwania informacji w sieci.
 6. Wybrane zagadnienia prawa autorskiego.
 7. Tworzenie bibliografii załącznikowej do pracy naukowej.
 8. Metody i narzędzia oceny jakości źródeł i dorobku naukowego.
 9. Bezpieczeństwo danych osobowych i własności intelektualnej.

Ćwiczenia

 1. Korzystanie z elektronicznego katalogu w systemie ALEPH.
 2. Bazy bibliograficzne i pełnotekstowe dostępne w sieci internetowej PUM (Polska Bibliografia Lekarska, Medline, Scopus, ScienceDirect, SpringerLink, Wiley Online Library, EBSCOhost, ProQuest, Web of Science, JCR oraz Multiwyszukiwarka PRIMO:
 • metodyka wyszukiwania informacji w komputerowych bazach biomedycznych,
 • porównanie efektów przeszukiwania baz przy użyciu różnych metod wyszukiwania.
 1. Serwisy książek online (ProQuest Ebook Central, Elibrary, Access Medicine, Access Pediatrics, IBUK Libra).
 2. Narzędzie do tworzenia bibliografii załącznikowej do pracy naukowej Mendeley.
 3. Narzędzie linkujące.
 4. Katalog czasopism  online (Lista A-Z).
 5. Zdalny dostęp do elektronicznych zasobów biblioteki poprzez usługę VPN.

REGULAMIN

Zajęcia obejmują 9 godzin wykładów (w tym7 godzin e-learningu) i 6 godzin ćwiczeń.

 1. Zajęcia są obowiązkowe.
 2. W przypadku nieuczestniczenia w ćwiczeniach należy usprawiedliwić nieobecność oraz uzgodnić z osobą prowadzącą termin odrobienia zajęć.
 3. Zajęcia kończą się egzaminem.
 4. Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny z egzaminu jest:
 • aktywny i systematyczny udział w zajęciach
 • terminowe nadsyłanie rozwiązań testów i zadania końcowego w postaci bibliografii załącznikowej do pracy doktorskiej, obejmującej 10 pozycji bibliograficznych, w tym:
  • 3 opisy książek lub innych wydawnictw zwartych (w tym 1 opis książki elektronicznej dostępnej online)
  • 2 opisy dokumentów niesamoistnych w książce (np. rozdział, fragment w wydawnictwie zbiorowym) -  należy podać opisy fragmentów z dwóch różnych publikacji
  • 5 opisów niesamoistnych w wydawnictwie ciągłym (np. artykułów z czasopism), w tym:
   • 2 artykuły z czasopism polskich,
   • 2 artykuły z czasopism zagranicznych,
   • 1 artykuł z czasopisma online
 • kryteria oceny bibliografii załącznikowej:
  • uwzględnienie wszystkich wymaganych typów dokumentów
  • stosowanie jednolitych zasad opisu
   poprawność opisu bibliograficznego
 • uzyskanie minimum 101 punktów ze 150 możliwych do uzyskania.

MATERIAŁY UZUPEŁNIAJĄCE DO ZAJĘĆ

Link do szkolenia elektronicznego na platformie Moodle

TERMINY ZAJĘĆ

DataGodzinyRodzaj zajęćGrupaMiejsce zajęć
26.02.20188.00-8.45wykładcały rokWNZ s. 104
27.02.2018 - 08.04.2018 e-learningcały rokInternet
12.03.201815.45-16.30wykładcały rokAula rektoratu
09.04.20188.00-10.15ćwiczeniaIBiblioteka Główna sala 108
09.04.201814.00-16.15ćwiczeniaVIIBiblioteka Główna sala 108
23.04.20188.00-10.15ćwiczeniaVIBiblioteka Główna sala 108
23.04.201814.00-16.15ćwiczeniaIIIBiblioteka Główna sala 108
07.05.20188.00-10.15ćwiczeniaIVBiblioteka Główna sala 108
07.05.201815.45-18.00ćwiczeniaIIBiblioteka Główna sala 108
14.05.20188.00-10.15ćwiczeniaIVBiblioteka Główna sala 108
14.05.201810.30-12.45ćwiczeniaVBiblioteka Główna sala 108
14.05.201814.00-16.15ćwiczeniaIIBiblioteka Główna sala 108
21.05.20188.00-10.15ćwiczeniaVIBiblioteka Główna sala 108
21.05.201815.15-17.30ćwiczeniaIBiblioteka Główna sala 108
04.06.20188.00-10.15ćwiczeniaVBiblioteka Główna sala 108
04.06.201814.45-17.00ćwiczeniaIIIBiblioteka Główna sala 108
04.06.201817.00-19.15ćwiczeniaVIIBiblioteka Główna sala 108
Powrót
do góry