Menu boczne

Szybkie linki

Treść strony

Przysposobienie biblioteczne

Przysposobienie biblioteczne dla studentów I roku wszystkich kierunków

REGULAMIN

 1. Szkolenie jest obowiązkowe i jest realizowanie w formie elektronicznej w wymiarze 2 godzin.

 2. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zapoznanie się z treścią szkolenia elektronicznego i prawidłowe rozwiązanie testu dostępnego ze strony www biblioteki.

 3. W celu wypełnienia testu należy zalogować się podając imię, nazwisko i numer albumu.

 4. Zaliczenie testu następuje po udzieleniu minimum 70% prawidłowych odpowiedzi.

 5. Test należy zaliczyć do końca listopada.

 6. Wpis na kartę okresowych osiągnięć studenta nastąpi po dostarczeniu przez starostów grup kart do sekretariatu Biblioteki Głównej PUM.
 7. Osobą odpowiedzialną za organizację zajęć jest mgr Dagmara Budek.

PROGRAM DYDAKTYCZNY

 1. Ogólne wiadomości o bibliotece:
  • historia,
  • zbiory biblioteki,
  • struktura organizacyjna i lokalizacja,
  • godziny otwarcia.
 2. Wirtualna podróż po bibliotece.
 3. Zasady korzystania ze zbiorów i usług biblioteki, ze szczególnym uwzględnieniem regulaminu udostępniania zbiorów:
  • rejestracja użytkownika,
  • udostępnianie prezencyjne,
  • wypożyczanie,
  • wypożyczenia międzybiblioteczne
  • informacja naukowa,
  • usługi reprograficzne.
 4. Źródła informacji, bazy danych.
 5. Korzystanie z katalogów tradycyjnych i elektronicznego katalogu w systemie Aleph:
  • wyszukiwanie proste i złożone, indeksy i wyszukiwanie wolnotekstowe,
  • funkcje dostępne po zalogowaniu się do systemu:
   • składanie zamówień do wypożyczalni i czytelni,
   • usuwanie zamówień,
   • przedłużanie terminów zwrotu,
   • sprawdzanie stanu swojego konta bibliotecznego oraz zarządzanie nim,
   • składanie zamówień na wypożyczenia międzybiblioteczne.
 6. Strona www Biblioteki Głównej PUM.
 7. Test zaliczeniowy.

Szkolenie elektroniczne - wejście >>

Aktualności i kalendarium

powrót
do góry