Menu boczne

Wirtualna podróż po bibliotece

Wirtualna podróż po bibliotece

Szybkie linki

Treść strony

SpringerLink e-books

  

W ramach licencji krajowej dostępne są archiwa serii książkowych Springera, w tym 17 serii od pierwszego wolumenu do rocznika 2008 oraz dalszych 9 serii z archiwami z lat 1997-2008, w sumie 10.558 wolumenów (patrz także lista wolumenów w seriach książkowych), a także 16.700 e-książek anglojęzycznych wydanych przez Springera w latach 2004, 2005 i 2009-2011. Archiwa serii i książki są dostępne na razie tylko na serwerze SpringerLink, ale będą archiwizowane na serwerze krajowym. W planach jest zakup e-książek Springera z lat 2006-2008 i 2012, a także zdigitalizowanego archiwum wszystkich książek wydanych przez Springera przed 2004 rokiem (ok. 50.000 tytułów anglojęzycznych). Książki te są już dostępne od początku roku 2014 na zasadzie testowej dla wszystkich instytucji korzystających z licencji krajowej Springer. Test został przedłużony do kwietnia 2015 z nadzieją, że w tym czasie MNiSW sfinansuje zakup.

Książki dostępne są ze wszystkich komputerów pracujących w sieci internetowej PUM pod adresem:

http://www.springerlink.com/books/ 

oraz z komputerów domowych poprzez usługę VPN

Powrót
do góry