Menu boczne

Wirtualna podróż po bibliotece

Wirtualna podróż po bibliotece

Szybkie linki

Treść strony

Wiley e-books

W maju 2016 licencja krajowa Wiley została rozszerzona o 2450 książek elektronicznych wydanych w latach 2009 i 2015, patrz katalog. Elektroniczne wersje książek dostępne w ramach licencji krajowej do nieograniczonego użytku dla instytucji określane są przez Wileya terminem "o-book" w odróżnieniu od wersji "e-book" sprzedawanych do jednorazowego pobrania dla indywidualnych klientów. Książki z licencji krajowej Wiley są dostępne na serwerze wydawcy oraz będą archiwizowane na serwerze krajowym i udostępniane bezterminowo. ICM stara się, aby do końca roku 2016 rozszerzyć licencję krajową Wiley o dalsze książki wydane w latach 2010 i 2014.

Więcej informacji na temat dostępu do książek elektronicznych wydawnictwa Wiley można znaleźć na stronie Wirtualnej Biblioteki Nauki.

Książki dostępne są ze wszystkich komputerów pracujących w sieci internetowej PUM pod adresem:

http://onlinelibrary.wiley.com/browse/publications

oraz z komputerów domowych poprzez usługę VPN

Powrót
do góry