Menu boczne

Wirtualna podróż po bibliotece

Wirtualna podróż po bibliotece

Szybkie linki

Treść strony

CHIRURGIA

Chirurgia małoinwazyjna narządów miąższowych. Pod red.: Macieja Otto. Warszawa: Medical Tribune Polska, 2017. 264 s.:  il. (w tym kolor.); 25 cm.

Przetoki przewodu pokarmowego. Pod red.: Tomasza Banasiewicza, Adama Bobkiewicza, Dominika A. Walczaka i Grzegorza Wallnera. Poznań: Termedia Wydawnictwa Medyczne, 2017. 412 s.: il. (gł. kolor.); 30 cm.

Jędrzejczak W.W.: Hemograft: kompendium transplantologii komórek krwiotwórczych. Poznań: Termedia, 2017. 302 s.: il. kolor.; 30 cm.

Chory chirurgiczny na OIT. Red. nauk.: Urszula Zielińska-Borkowska, Małgorzata Malec-Milewska, Jarosław Woroń. Lublin: Wydawnictwo MakMed, 2017. 465 s.: il.; 20 cm.

Barański Andrzej: Przeszczepianie nerek: chirurgiczne techniki pobierania, przygotowania i przeszczepiania. Warszawa: PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2017. 315 s.: il.kolor.; 24 cm.

Kobus Kazimierz, Kobus-Zaleśna Katarzyna: Chirurgia i estetyka twarzy. Warszawa: Fundacja Edukacji Medycznej, Promocji Zdrowia, Sztuki i Kultury ARS MEDICA, 2017. 394 s.: il. kolor.; 29 cm.

Pączek Leszek, Foroncewicz Bartosz, Mucha Krzysztof: Transplantologia praktyczna.T. 8,Transplantologia - sukces oparty na współpracy =Transplantology - success based on cooperation: VIII Kurs Transplantologii Praktycznej, Warszawa 22-23.01.2016. Klinika Immunologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych. Instytut Transplantologii. Warszawski Uniwersytet Medyczny. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017. 192 s.: il.; 24 cm.

Powrót
do góry