Menu boczne

Wirtualna podróż po bibliotece

Wirtualna podróż po bibliotece

Szybkie linki

Treść strony

Wypożyczenia międzybiblioteczne

Celem wypożyczeń międzybibliotecznych jest dostarczanie zarejestrowanym czytelnikom materiałów bibliotecznych, których nie posiada biblioteka PUM oraz inne biblioteki szczecińskie.

Z usługi mogą korzystać:

  • pracownicy, doktoranci i studenci Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego
  • pracownicy resortu ochrony zdrowia z terenu województwa zachodniopomorskiego
  • biblioteki krajowe i zagraniczne.

Zamówienie na wypożyczenie międzybiblioteczne można złożyć w czytelni Biblioteki Głównej, w Filii nr 1 oraz poprzez system Aleph (instrukcja).

Oryginalne materiały sprowadzone z innych bibliotek są udostępniane wyłącznie w czytelni, a koszty związane z ich uzyskaniem ponosi zamawiający.

Dokumenty wtórne (kserokopie) czytelnik otrzymuje na własność po uiszczeniu stosownej opłaty określonej w cenniku.

Powrót
do góry