Jesteś tutaj: Strona Główna > O nas

O nas

Logo UE

Witamy na stronach Dziecięcego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie w partnerstwie z Gminą Miasto Szczecin realizuje projekt pn. „Dziecięcy Uniwersytet Medyczny Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Naszym celem jest:

 • podniesienie kompetencji uczestników projektu w zakresie komunikowania się, współpracy, myślenia krytycznego i kreatywnego oraz rozwiązywania problemów i działania innowacyjnego,
 • kształtowanie u dzieci postaw prozdrowotnych i zainteresowanie ich naukami medycznymi,
 • zrozumienie podstaw nauk medycznych i poznanie metod badawczych,
 • przedstawienie największych medycznych osiągnięć naukowych,
 • nauka udzielania pierwszej pomocy medycznej i zachowania w sytuacjach kryzysowych,
 • kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych i higieny osobistej,
 • poznanie biblioteki akademickiej,
 • promocja uczelni.

Na studia w DUM PUM zapraszamy dzieci w wieku od 6 do 15 lat (szkoła podstawowa).

Projektem zostanie objętych 200 dzieci w ramach dwóch edycji Dziecięcego Uniwersytetu Medycznego, po 100 w każdej z nich. Pierwsza rozpocznie się we wrześniu 2017 r., a druga we wrześniu 2018 r.

W ramach projektu przewidziano 10 bloków modułowych:

 1. Moduł zapoznawczy – tradycje akademickie i historia PUM
 2. Ratownictwo medyczne – pierwsza pomoc
 3. Pielęgniarstwo – jak zapobiegać chorobom
 4. Co kryje nasz mózg?
 5. Historia medycyny
 6. Genetyka – DNA i inne zagadki
 7. Biblioteka Główna PUM
 8. Zdrowa dieta, właściwe nawyki żywieniowe, układanie jadłospisu
 9. Dbamy o zęby i higiena jamy ustnej
 10. Ruch to zdrowie

Każdy z bloków modułowych odbędzie się raz w miesiącu, w sobotę i potrwa cztery godziny lekcyjne (godzina wykładu i trzy godziny ćwiczeń).
Wykłady i ćwiczenia poprowadzą najlepsi nauczyciele akademiccy i studenci PUM oraz goście zaproszeni przez PUM.

Wartość projektu - 223 000,00 zł, w tym wkład z Europejskiego Funduszu Społecznego - 187 944,40 zł.

O nas - cel Projektu

39913