Menu boczne

Prezentacja PPM
  Link do PPM

Treść strony

Formularz zgłoszeniowy

Required fields are marked with an asterisk (*).
Pole, proszę pozostawić puste. Uzupełniają pracownicy PUM.
Po zakwalifikowaniu się do projektu, wymagane będzie zaświadczenie potwierdzające członkostwo.
Pole nieobowiązkowe, dodatkowo punktowane
13. Oświadczam, że: *
14. Oświadczam, że: *
15. Oświadczam, że: *
16. Oświadczam, że: *
17. Oświadczam, że: *
18. Przyjmuję do wiadomości, iż: *
19. Obowiązek informacyjny https://www.pum.edu.pl/__data/assets/pdf_file/0010/177976/Obowiazki-informacyjne.pdf
    Powrót
    do góry