Menu boczne

Treść strony

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "SOLIDARNOŚĆ"

Komisja Zakładowa NSZZ "Solidarność" PUM

Szczecin ul. Rybacka 1

Telefon 914800761  e-mail solidarn@pum.edu.pl

Biuro czynne  w godz. 12.30- 15.30

AKTUALNOŚCI

WYBORY KADENCJA 2018-2022

Komisja Wyborcza informuje, ze w wyniku przeprowadzonych wyborów na funkcje : Delegat na Zakładowe Zebranie Członków NSZZ Solidarność przy PUM w Szczecinie zostali wybrani:

Okręg Wyborczy – Rektorat :

· Nabi Małgorzata, Czech Dorota, Czarnecka Dorota, Mueller Katarzyna, Mirecka Aneta, Rezanowicz Aleksandra,

Okręg Wyborczy – SPSK nr 1 :

· Suszek Mirosław, Birkenfeld Bożena,

Okręg Wyborczy – SPSK nr 2 :

· Nabi Mohammad , Szarpak Jacek, Okarski Andrzej, Ziółkiewicz- Łukawska Małgorzata, Kozłowski Jakub, Włodarczyk Anna, Brzychca Barbara, Dąbrowska Elżbieta,

Okręg Wyborczy – Transport:

· Żuk Zbigniew,

Okręg Wyborczy – DS.-y :

· Kapłun Mirosław,

Okręg Wyborczy – Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych :

· Żuk Iwona

Okręg – Wydział Nauk o Zdrowiu :

· Kruk Joanna, Polak Agnieszka

Protokół Wyborczy - Wybór Delegatów na Zakładowe zebranie członków NSZZ Solidarność

KOMUNIKAT WYBORCZY KZ NSZZ "Solidarność" PUM W SZCZECINIE  z dnia 30.01.2018 w sprawie przeprowadzenia wyborów na kadencję 2018-2022

DRUKI DO POBRANIA:

Dokumenty, Ordynacja wyborcza, druki do pobrania

http://www.solidarnosc.org.pl/dokumenty/statutowo-wyborcze/ordynacja-wyborcza

http://solidarnosc.szczecin.pl/dokumenty-do-pobrania/

 • Zarząd Regionu NSZZ Solidarność Pomorze Zachodnie, były organizatorem szkolenia dla pracowników PUM, pt. " Techniki radzenia sobie ze stresem oraz z własnymi emocjami w trudnych sytuacjach w administracji uczelnianej". Wykład i prezentację przygotował i przeprowadził Pan Robert Dziedzic. Po części teoretycznej, praktyczne zastosowanie wiedzy wykorzystano podczas warsztatów w pracy grupowej. Szkolenie odbyło się w ramach umowy między związkami zawodowymi PUM w Szczecinie i PZU o  organizacji i przeprowadzeniu ponadobowiązkowego, dodatkowego szkolenia prewencyjnego podnoszącego wiedzę pracowników PUM na temat: rodzajów stresu, wpływu stresu na zdrowie i organizm, przyczyny stresu, sposobów rozpoznawania u siebie objawów stresu, sposobów zapobiegania oraz sposobów walki ze stresem i radzenia sobie w trudnych sytuacjach w miejscu pracy.
 • SPA - Gdzie i kiedy ? Otwieramy dyskusje, która potrwa do 7.11.17 Członkowie Komisji Uczelnianej czekają na podpowiedzi
 • Zapomoga świąteczna - czy jest potrzebna i na jakich zasadach ? - sugestie i odpowiedzi na to pytanie proszę kierować do członków Komisji Uczelnianej lub na adres poczty "związkowej " solidarn@pum.edu.pl
 • TRWAJA PRACE NAD " NOWYM "  ZAKŁADOWYM REGULAMINEM SWIADCZEŃ SOCJALNYCH. 
  • PROSIMY O OCENĘ I UWAGI
 • KOMISJA UCZELNIANA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO poleca uwadze tekst pt. "Polska akademicka. Szczecińskie studium przypadku". Związkowcy przeanalizowali dane Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczące podziału dotacji podstawowej, w latach 2016 i 2017, dla uczelni akademickich z części budżetu państwa będącej w dyspozycji MNiSW. Metropolie zyskują, a prowincja traci.
 • Tekst na stronie związku zawodowego:
  Tekst w formacie PDF (do druku):
  Mapa Polski ukazująca podział dotacji podstawowej (2016 i 2017):
  USTAWA 2.0
  Komisja Uczelniana NSZZ "Solidarność" Uniwersytetu Szczecińskiego proponuje powoływanie rad uczelni na poziomie województw. Związek zawodowy zgłosił uwagi do projektu ustawy (18.10.2017 r.).
  Dokument w formacie PDF:
  Na wszystkie uczelnie w Polsce, w tym i prywatne uczelnie wyższe, wpływ będzie miała nowa ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym. W związku z powyższym, z inspiracji brzmieniem art. 36–38 dotyczącym powoływania uczelni federacyjnej oraz art. 39 dotyczącym tworzenia związku uczelni projektu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (UA32), postulujemy modyfikację zapisu projektu ustawy w punkcie dotyczącym powoływania rad uczelni. O powoływaniu rad winny decydować uczelnie, samodzielnie lub wspólnie z innymi podmiotami. Ustawa winna umożliwić powoływanie rad uczelni na poziomie województw.
  Komisja Uczelniana NSZZ "Solidarność" Uniwersytetu Szczecińskiego realizuje kampanię, której celem jest uzyskanie poparcia dla proponowanych powyższej zmian. Działania prowadzimy na terenie województw, które tracą na obecnych rozwiązaniach. Ramowa ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce winna funkcjonować w oparciu o szesnaście regionalnych polityk w obszarze szkolnictwa wyższego i nauki.
  Uprzejmie proszę o poparcie zaproponowanego kierunku zmian oraz pomoc w rozpropagowaniu naszej propozycji oraz tekstu pt. "Polska akademicka. Szczecińskie studium przypadku."
 • UWAGA:  uczestnicy ubiegłorocznej wycieczki do Hiszpanii
 • Uprzejmie informujemy, że  Władze Uczelni ponownie rozpatrzyły zgłaszane zażalenia i wydały decyzje o wypłacie pełnego odszkodowania otrzymanego od Biura Podróży uczestnikom wycieczki. Oznacza to, że osoby które korzystały z dopłaty z funduszu socjalnego otrzymają zwrot środków pobranych przez PUM. Osoby zainteresowane proszone są o zgłoszenie się do kasy PUM lub wydanie dyspozycji o przekazanie wypłaty na konto osobiste.

 • 35. Pielgrzymka Ludzi Pracy 16-17 09.17

35. Pielgrzymka Ludzi Pracy 16-17 września

Kolejna, 35 już Pielgrzymka Ludzi Pracy na Jasną Górę odbędzie się w tym roku w dniach 16-17 września. Głównym organizatorem centralnych uroczystości będzie Region Podbeskidzie.

osoby zainteresowane wyjazdem proszone o kontakt ZR Pomorze Zachodnie

Tutaj pobierz plakat na XXXV Pielgrzymkę Ludzi Pracy

 • Czy odebrałeś kartę Programu Ochrona Prawna 24 ?

Szczegóły przedstawi  Pani Jolanta Czajkowska. Zapraszamy serdecznie

Będziemy pikietować przed Komisją Europejską

16 września przed siedzibą KE w Warszawie odbędzie się pikieta zorganizowana przez NSZZ „Solidarność”. To nasza odpowiedź na próbę ingerowania tej instytucji w decyzję o obniżeniu wieku emerytalnego. Zarząd Regionu Pomorze Zachodnie organizuje wyjazd na tę akcję. Zapraszamy wszystkich chętnych.

Wiek emerytalny to nasze prawo i decyzja. Nie zgadzamy się na ingerencję unijnych urzędników w decyzje polskich obywateli. Dlatego 16 września odbędzie się przed warszawską siedzibą Komisji Europejskiej pikieta protestacyjna, przeciwko działaniom unijnych urzędników w sprawie polskiego wieku emerytalnego.

Pikieta odbędzie się w Warszawie przed siedzibą KE przy ul. Jasnej 14-16 (na rogu ul. Jasnej i Świętokrzyskiej). Początek godz. 12.00.

Osoby, które chcą wziąć udział w pikiecie mogą zgłaszać się do Zarządu Regionu Pomorza Zachodniego osobiście (al. Wojska Polskiego 113, Szczecin) lub telefonicznie (tel. 91 422 74 22).

Strajkujący mieli wolność w sercach

Świadectwo tej pamięci dali mieszkańcy Szczecina i zaproszeni goście, którzy tradycyjnie 30 sierpnia w południe zebrali się przed bramą Stoczni Szczecińskiej, w której w 1980 roku podpisane zostały Porozumienia Sierpniowe.

 • ZWIĄZKOWCY SOLIDARNOŚCI PUM W TRÓJMIESCIE   
 • 01.02.17r odbyło się spotkanie Organizacji Związkowych PUM z Kanclerzem i   Zastępcą Kanclerza w sprawie Regulaminu Funduszu Świadczeń Socjalnych. Ustalono zakres pracy i Harmonogram spotkań. Kolejne spotkania odbędą się w/g harmonogramu. Zapraszamy do zgłaszania uwag i śledzenia postępów w pracy .
 • Otrzymaliśmy 10.03.2017 r. odpowiedź od Pana Kanclerza mgr inż. Jerzego Piwowarczyka w sprawie poniższego pisma - z dnia 01.02.17r , wraz z wyjaśnieniami Zastępcy Kanclerza mgr Andrzeja Gajewskiego:

ODPOWIEDŹ Z DNIA  10.03.2017r.

 • Uprzejmie informujemy, że w imieniu uczestników i z ich upoważnienia, przygotowano odpowiedź na Komunikat PUM w sprawie reklamacji  wycieczki do Hiszpanii i Portugalii. Pismo złożono na ręce mgr inż. Jerzego Piwowarczyka o1.02.2017r

PISMO z DNIA 01.02.2017r

 • 01.02.17 - spotkanie w sprawie Zakładowego Regulaminu Funduszu Świadczeń Socjalnych - Prace trwają...
 • Korzystne zmiany w 2017 w przepisach dla Emerytów i Rencistów:

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

 • TWOJA OCHRONA PRAWNA CDO 24  Komisja Zakładowa  NSZZ " Solidarność" serdecznie zaprasza członków związku do odebrania Karty CDO 24 w siedzibie związku. Karta uprawnia do ochrony prawnej 24 godziny/ dobę z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, karnego, etc. Szczegóły na stronie internetowej : www.cdo24.pl lub informacji udziela konsultant pod nr 801003138 kom. 537003137 lub +48324781700

POLECAMY ;

INFORMACJE

WŁADZE ZWIĄZKU KADENCJA 2014-2018

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA

ŚWIADCZENIA STATUTOWE I POMOC FINANSOWA

Powrót
do góry