Menu boczne

Treść strony

Parlament Doktorantów PUM

Siedziba Parlamentu Doktorantów PUM: Szczecin, ul. Żołnierska 54, pok. 14.

Adres e-mail: phdpum@pum.edu.pl

PREZYDIUM

                     Przewodnicząca
mgr Agata Mularczyk
e-mail: agata.mularczyk@pum.edu.pl  
+48 692 489 033
                     Wiceprzewodnicząca
mgr Angelika Szczęśniak
e-mail: angelika.szczesniak@pum.edu.pl  
+48 726 114 317
                     Sekretarz
mgr Karolina Malińska
e-mail: karolina.malinska@pum.edu.pl 
+48 693 987 651

CZŁONKOWIE

                         mgr Anna Stangret
e-mail: anna.stangret@pum.edu.pl
                         lek. dent. Elżbieta Kubala
e-mail: kubala.e@gmail.com
                          lek. dent. Paulina Strzelecka
e-mail: pkstrzelecka@gmail.com

Przedstawiciele samorządu doktorantów do organów i ciał kolegialnych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie:

Rady Wydziałów
Wydział Lekarski z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim: mgr Angelika Szczęśniak
Wydział Lekarsko-Stomatologiczny: lek. dent. Elżbieta Kubala
Wydział Nauk o Zdrowiu: mgr Agata Mularczyk

Senat PUM:
mgr Agata Mularczyk

Uczelniany Zespół ds. Zapewniania Jakości Kształcenia:
mgr Angelika Szczęśniak

Przedstawiciele do Wydziałowych Zespołów ds. Zapewniania Jakości Kształcenia
Wydział Lekarski z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim: mgr Karolina Malińska
Wydział Lekarsko-Stomatologiczny: lek. dent. Elżbieta Kubala
Wydział Nauk o Zdrowiu: mgr Agata Mularczyk

Komisja Dyscyplinarna:
mgr Karolina Malińska
lek. dent. Elżbieta Kubala
mgr Anna Stangret
lek. dent. Paulina Strzelecka

Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna:
mgr Agata Mularczyk
mgr Angelika Szczęśniak

Komisja Stypendialna:
Wydział Lekarski z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim: mgr Angelika Szczęśniak
Wydział Lekarsko-Stomatologiczny: lek. dent. Elżbieta Kubala
Wydział Nauk o Zdrowiu: mgr Anna Stangret

Odwoławcza Komisja Stypendialna:
mgr Agata Mularczyk
mgr Karolina Malińska

Osoby odpowiedzialne za redagowanie strony internetowej Parlamentu Doktorantów PUM:
mgr Karolina Malińska, mgr Angelika Szczęśniak

Informacje dotyczące samorządności doktorantów w Polsce, Zjazdów Krajowej Reprezentacji Doktorantów, krajowych i międzynarodowych spotkań i warsztatów, a także modelu i funkcjonowania studiów doktoranckich, znajdują się na stronie Krajowej Reprezentacji Doktorantów: www.krd.edu.pl

W sprawach nie ujętych na stronie, dotyczących stypendiów doktoranckich oraz z dotacji projakościowej, informacji związanych z harmonogramem studiów oraz funkcjonowaniem studiów doktoranckich PUM, należy kontaktować się z Sekretariatem Studiów Doktoranckich PUM.

W przypadku ubiegania się o stypendium Rektora dla najlepszych doktorantów, stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi losowej, regulamin przyznawania wymienionych świadczeń oraz formularze wniosków znajdują się na stronie Działu Spraw Socjalnych Studentów i Doktorantów PUM.

W kwestiach prawnych studentów i doktorantów, w tym m.in. wglądu do dokumentacji związanej z samorządem doktorantów i jego funkcjonowaniem, wyjaśniania sytuacji spornych, podstawowej pomocy prawnej oraz wprowadzania nowych rozwiązań regulacyjnych, należy kontaktować się z sekretariatem Studiów Doktoranckich PUM, przedstawicielami Parlamentu Doktorantów PUM, lub bezpośrednio z Biurem Rektora (mgr Dorota Karpińska, ul. Rybacka 1, pok. 107).

Pełnomocnik Rektora ds. osób niepełnosprawnych PUM

Przedstawiciele Samorządu Doktorantów PUM w organach i ciałach kolegialnych Uczelni

AKTUALNOŚCI

W związku ze zbliżającym się zakończeniem kadencji obecnego Parlamentu Doktorantów PUM, w dniu 11 grudnia 2017 roku zostaną przeprowadzone wybory do PD PUM. Chętnych do działań w sprawach samorządowych serdecznie namawiamy do kandydowania!

Szczegółowe informacje o zgłaszaniu kandydatów oraz wzór zgłoszenia w załączonym Komunikacie 1 DKW.

Komunikat 1: Wybory do PD PUM 11.12.2017 Komunikat 1 - zgłaszanie kandydatur

Jesteśmy otwarci także na współpracę z osobami spoza Parlamentu Doktorantów, gdyż część z funkcji, które pełnią jego członkowie, może być także pełniona przez osoby nie wchodzące w skład PD, a będące doktorantami naszej uczelni.

Informujemy, że w dniu 11 grudnia 2017 roku odbędą się wybory  do Parlamentu Doktorantów Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.
Szczegółowy regulamin wyborów do Parlamentu Doktorantów PUM
Komunikat 2: Lista kandydatów
Komunikat 3: Protokół Doktoranckiej Komisji Wyborczej z dnia 11.12.2017 - wyniki wyborów

Na prośbę Prorektora ds. Dydaktyki prof. dr hab. n. med. Barbary Dołęgowskiej przesyłamy link do ankiety dotyczącej studiów doktoranckich:
http://krd.edu.pl/badanie/
Zachęcamy do aktywnego udziału w ankiecie.

AKTY PRAWNE

Regulamin studiów doktoranckich PUM

Kodeks Etyki Doktoranta

Powrót
do góry