Menu boczne

Treść strony

Parlament Doktorantów PUM

Siedziba Parlamentu Doktorantów PUM: Szczecin, ul. Żołnierska 54, pok. 14.

Adres e-mail: phdpum[at]pum.edu.pl

PREZYDIUM

 Zdjęcie SerwinPrzewodnicząca
mgr Natalia Serwin
e-mail: natmat[at]pum.edu.pl
zdjęcie Blatkiewicz Małgorzata Wiceprzewodnicząca
mgr Małgorzata Blatkiewicz
e-mail: blatkiem[at]pum.edu.pl
Mariusz Suwała zdjęcie Sekretarz
lek. dent. Mariusz Suwała
e-mail: suwala1[at]outlook.com

CZŁONKOWIE

Ewa Kubiś zdjęcie                mgr Ewa Kubiś
e-mail: ewa.suszynska@gmail.com
  zdjęcie Knyszyńska        mgr Anna Knyszyńska
e-mail: anna.karakiewicz[at]pum.edu.pl
Agata Mularczyk zdjęcie mgr Agata Mularczyk
e-mail: agata.mularczyk[at]pum.edu.pl 

OSOBY SPOZA PD PUM WSPÓŁPRACUJĄCE Z PARLAMENTEM DOKTORANTÓW

  • lek. dent. Elżbieta Kubala, e-mail: kubala.e[at]gmail.com
  • lek. Michał Bulsa

Przedstawiciele samorządu doktorantów do organów i ciał kolegialnych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie:

Rady Wydziałów
WLONJA: mgr Natalia Serwin
WLS: lek. dent. Mariusz Suwała
WNoZ: mgr Małgorzata Blatkiewicz

Senat PUM:
mgr Natalia Serwin

Uczelniany Zespół ds. Zapewniania Jakości Kształcenia:
mgr Natalia Serwin 

Proponowani (do czasu uchwalenia przez PD PUM na zebraniu 3 listopada 2016 roku) przedstawiciele do Wydziałowych Zespołów ds. Zapewniania Jakości Kształcenia
WLONJA: lek. Michał Bulsa
WLS: lek. dent. Mariusz Suwała
WNoZ: mgr Agata Mularczyk

Komisja Dyscyplinarna:
mgr Anna Knyszyńska
lek. dent. Elzbieta Kubala
lek. dent. Mariusz Suwała 
mgr Agata Mularczyk 

Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna:
mgr Natalia Serwin
mgr Małgorzata Blatkiewicz

Osoby odpowiedzialne za redagowanie strony internetowej PD PUM:
mgr Natalia Serwin, mgr Agata Mularczyk

Informacje dotyczące samorządności doktorantów w Polsce, Zjazdów Krajowej Reprezentacji Doktorantów, krajowych i międzynarodowych spotkań i warsztatów, a także modelu i funkcjonowania studiów doktoranckich, znajdują się na stronie Krajowej Reprezentacji Doktorantów: www.krd.edu.pl

W sprawach nie ujętych na stronie, dotyczących stypendiów doktoranckich oraz z dotacji projakościowej, informacji związanych z harmonogramem studiów oraz funkcjonowaniem studiów doktoranckich PUM, należy kontaktować się z Sekretariatem Studiów Doktoranckich PUM.

W przypadku ubiegania się o stypendium Rektora dla najlepszych doktorantów, stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi losowej, regulamin przyznawania wymienionych świadczeń oraz formularze wniosków znajdują się na stronie Działu Spraw Socjalnych Studentów i Doktorantów PUM.

W kwestiach prawnych studentów i doktorantów, w tym m.in. wglądu do dokumentacji związanej z samorządem doktorantów i jego funkcjonowaniem, wyjaśniania sytuacji spornych, podstawowej pomocy prawnej oraz wprowadzania nowych rozwiązań regulacyjnych, należy kontaktować się z sekretariatem Studiów Doktoranckich PUM, przedstawicielami Parlamentu Doktorantów PUM, lub bezpośrednio z Biurem Rektora (mgr Dorota Karpińska, ul. Rybacka 1, pok. 107).

Pełnomocnik Rektora ds. osób niepełnosprawnych PUM

Przedstawiciele Samorządu Doktorantów PUM w organach i ciałach kolegialnych Uczelni

AKTUALNOŚCI

Na prośbę Prorektora ds. Dydaktyki prof. dr hab. n. med. Barbary Dołęgowskiej przesyłamy link do ankiety dotyczącej studiów doktoranckich:
http://krd.edu.pl/badanie/
Zachęcamy do aktywnego udziału w ankiecie.

Informujemy, że w dniu 24 października 2016 roku odbędą się wybory uzupełniające do Parlamentu Doktorantów Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.
Szczegółowy regulamin wyborów uzupełniających do Parlamentu Doktorantów PUM
Komunikat 1: Wybory uzupełniające do PD PUM 24.10.2016 Komunikat 1 - zgłaszanie kandydatur
Komunikat 2: Lista kandydatów
Wyniki wyborów: Protokół Doktoranckiej Komisji Wyborczej z dnia 24.10.2016 r.

Przypominamy, że dnia 17 października 2016 roku kończy się nabór wniosków o zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej. Do dnia 31 października można także składać wnioski o świadczenia pomocy materialnej: stypendium dla najlepszych doktorantów, stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, zapomoga losowa.

AKTY PRAWNE

Regulamin studiów doktoranckich PUM

Kodeks Etyki Doktoranta

Powrót
do góry