Menu boczne

Treść strony

Studium Kształcenia Podyplomowego

Dane teleadresowe jednostki:

ul. Żołnierska 54, 71-210 Szczecin
tel./faks 091 48 00 960, 091 48 00 980
e-mail: s.podyplomowe@pum.edu.pl

Kierownik: dr hab. n. med., prof. nadzw. PUM Małgorzata Piasecka, tel. 91 48 00 917, 908, 962Sprawy administracyjne:

specjalista: mgr Monika Długołęcka , tel. 91 48 00 960 (kursy dla lekarzy, specjalizacje i kursy dla pielęgniarek i położnych, studia podyplomowe, obsługa strony internetowej)samodzielny referent: mgr Aleksandra Hapka, tel. 91 48 00 980 (kursy dla lekarzy dentystów, specjalizacja w dziedzinie mikrobiologii, mikrobiologii medycznej, kursy w dziedzinie medycyny rodzinnej, studia podyplomowe, obsługa strony internetowej)

ZAKRES CZYNNOŚCI STUDIUM KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO

AKTUALNOŚCI

Rusza rekrutacja na kurs specjalistyczny dla pielęgniarek i polożnych "Ordynowanie leków i wypisywanie recept więcej

Otyłość - zagadnienie interdyscyplinarne - trwa rekrutacja na studia podyplomowe w formie  komercyjnej o kierunku więcej

Trener personalny  - trwa rekrutacja na studia podyplomowe w formie komercyjnej o kierunku  więcej

UWAGA!!! Rekrutacja na studia podyplomowe w formie komercyjnej  (więcej)

  • Prawo medyczne
  • Coaching i public relations w ochronie zdrowia
  • Gerontopedagogika
  • Fizjoterapia w onkologi i profilaktyce chorób nowotworowych
  • Fizjoterapia w kardiologii i profilaktyce chorób układu krążenia
  • Dydaktyka medyczna
  • Edukacja w opiece okołoporodowej

Szkolenie specjalizacyjne dla lekarzy/lekarzy dentystów

Studia podyplomowe komercyjne

Kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych

Specjalizacje w dziedzinie mikrobiologii


Organizacja kursów specjalizacyjnych:Termin składania wniosków do Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie o wpis na listę podmiotów uprawnionych do organizowania kursów specjalizacyjnych objętych programem specjalizacji, prowadzoną przez CMKP,  na rok następny upływa 15 listopada bieżącego roku (patrz Szkolenie specjalizacyjne dla lekarzy/lekarzy dentystów)

▪  Bezpłatne szkolenia dla lekarzy POZ, pielęgniarek POZ, fizjoterapeutów, opiekunów medycznych i  terapeutów środowiskowych w ramach projektu systemowego pn. Wsparcie systemu kształcenia ustawicznego personelu medycznego w zakresie opieki geriatrycznej”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowanego przez Departament Pielęgniarek i Położnych Ministerstwa Zdrowia w partnerstwie z Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego. Uczestnicy otrzymają także zwrot kosztów zakwaterowania i dojazdu na szkolenia.

Więcej informacji:

http://geriatria.mz.gov.pl

http://cmkp.edu.pl/~eu_ger

http://www.ckppip.edu.pl

http://polsenior.iimcb.gov.pl

Kapitał ludzki
Europejski fundusz społeczny

 

Studia podyplomowe  -  projekt UE 2009 - 2014

  • Zdrowie publiczne - marketing i zarządzanie w ochronie zdrowia
  • Dydaktyka medyczna

Aktualności i kalendarium

powrót
do góry