Menu boczne

Treść strony

Kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych

Obowiązujące akty prawne

ZMIANY W KSZTAŁCENIU PODYPLOMOWYM PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

KURSY DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

Kurs specjalistyczny:

Kurs kwalifikacyjny

Bezpłatne kursy dla pielęgniarek i położnych organizowane w ramach projektu "Kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych w obszarach związanych z potrzebami epidemiologiczno-demograficznymi (PIP)" nr POWR.05.04.00-00-0015/15 więcej

Formularze do pobrania

INFORMACJA DLA ORGANIZATORÓW KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

Zgodnie z art. 80 ust. 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1435 z późn. zm.) organizator kształcenia (Studium Kształcenia Podyplomowego) ma obowiązek przekazania do CKPPiP informacji do o planowanych terminach rozpoczęcia i zakończenia kształcenia podyplomowego 2 razy w ciągu roku: do dnia 30 czerwca i do dnia 31 grudnia, na kolejnych 6 miesięcy;

Na co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem tego kształcenia Studium Kształcenia Podyplomowego przekazuje do Centrum harmonogram kształcenia podyplomowego, o którym mowa w art. 66 ust. 1 pkt 1–3 ww. Ustawy.

W związku z powyższym Studium Kształcenia Podyplomowego zwraca sie z prośbą o uwzględnienie powyższych terminów przy planowaniu szkoleń podyplomowych dla pielegniarek i polożnych.

Koordynator kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych:

dr hab. n. zdr. Anna Jurczak

Zakład Pielęgniarstwa Specjalistycznego PUM,

ul. Żołnierska 48, 71-210 Szczecin

tel. 91 48 00 910, faks 91 48 00 905, e-mail: jurczaka@op.pl.

Uwaga !!!

W przekazywanych do Studium sprawozdaniach za dany okres rozliczeniowy należy uwzględnić koszty wynagrodzeń wypłaconych przed upływem okresu rozliczeniowego oraz koszty rachunków opłaconych miesiąc przed upływem okresu rozliczeniowego.

Powrót
do góry