Menu boczne

Treść strony

Kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych

Obowiązujące akty prawne

Formularze do pobrania

Zmiany w kształceniu podyplomowym pielęgniarek i położnych

Kursy dla pielęgniarek i położnych:

  • kurs kwalifikacyjny dla położnych Pielęgniarstwo rodzinne
  • Bezpłatne kursy dla pielęgniarek i położnych organizowane w ramach projektu "Kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych w obszarach związanych z potrzebami epidemiologiczno-demograficznymi (PIP)" nr POWR.05.04.00-00-0015/15 więcej

Koordynator kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych:

dr hab. n. zdr. Anna Jurczak

Zakład Pielęgniarstwa Specjalistycznego PUM,

ul. Żołnierska 48, 71-210 Szczecin

tel. 91 48 00 910, faks 91 48 00 905, e-mail: jurczaka@op.pl.

Powrót
do góry