Menu boczne

Treść strony

Kursy dla pielęgniarek i położnych w 2017 r.

Logo projektu

ZMIANY W KSZTAŁCENIU PODYPLOMOWYM PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

Każdy z uczestników może wziąć udział tylko w jednym kursie organizowanym w ramach projektu. Wyjątkiem są kursy specjalistyczne "Ordynowanie leków i wypisywanie recept" oraz "Wywiad i badanie fizykalne".

2018 rok

kurs specjalistyczny dla pielęgniarek i położnych Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów  

obecnie trwa rekrutacja na kursy:

kurs specjalistyczny Rehabilitacja osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi

kurs kwalifikacyjny Pielęgniarstwo geriatryczne dla pielęgniarek

kurs kwalifikacyjny dla pielęgniarek Pielęgniarstwo onkologiczne

kurs kwalifikacyjny dla pielęgniarek Pielęgniarstwo psychiatryczne

kurs specjalistyczny Ordynowanie leków i wypisywanie recept cz. II

kurs specjalistyczny dla pielęgniarek Wykonanie badanie spirometrycznego

kurs specjalistyczny Ordynowanie leków i wypisywanie recept cz. I

kurs specjalistyczny Ordynowanie leków i wypisywanie recept cz. II

kurs specjalistyczny Wywiad i badanie fizykalne

województwo łódzkie (Łódź)

kurs specjalistyczny Ordynowanie leków i wypisywanie recept cz. I

województwo warmińsko-mazurskie (Olsztyn)

kurs specjalistyczny Ordynowanie leków i wypisywanie recept cz. I

2017 rok

województwo zachodniopomorskie

  • termin rozpoczęcia kursu - styczeń 2017

kurs specjalistyczny Ordynowanie leków i wypisywanie recept cz. I

kurs specjalistyczny Wywiad i badanie fizykalne

  • termin rozpoczęcia kursu - luty 2017

kurs specjalistyczny dla pielęgniarek i położnych Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego

  • termin rozpoczęcia kursu - marzec 2017

kurs specjalistyczny Wywiad i badanie fizykalne

kurs specjalistyczny Ordynowanie leków i wypisywanie recept cz. II

  • termin rozpoczęcia kursu - maj 2017

kurs specjalistyczny Wywiad i badanie fizykalne

województwo lubuskie

kurs specjalistyczny Ordynowanie leków i wypisywanie recept cz. I - czerwiec 2017

województwo pomorskie (Wejherowo)

kurs specjalistyczny Ordynowanie leków i wypisywanie recept cz. I - maj 2017 r.

Powrót
do góry