Menu boczne

Treść strony

Specjalizacja w dziedzinie opieki długoterminowej dla pielęgniarek

Wyniki postępowania rekrutacyjnego

 Studium Kształcenia Podyplomowego  prowadzi

dodatkowy nabór na specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej dla pielęgniarek
na miejsca płatne

(zgodnie z umową nr P10A/11/12 zawartą między PUM i Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych o prowadzenie specjalizacji pielęgniarskich, par. 2 ust. 5).

Koszt specjalizacji  5249 zł.

Specjalizacja rozpoczyna się we wrześniu 2012 r.

Dokumenty:

  • wniosek o dopuszczenie do specjalizacji (plik do pobrania),
  • kserokopia (potwierdzona) prawa wykonywania zawodu,
  • zaświadczenie z zakładu pracy potwierdzające co najmniej dwuletni staż pracy w zawodzie w okresie ostatnich 5 lat,
  • oświadczenie o odbytych przez siebie specjalizacjach dofinansowanych ze środków publicznych (plik do pobrania),

należy składać:

Pomorski Uniwersytet Medyczny
Studium Kształcenia Podyplomowego
70-204 Szczecin, ul. Rybacka 1

(wejście od ul. Podgórnej 22/23, III piętro, pok. 32)

 tel./faks 91 48 00 870, 91 48 00 873

 

do dnia 2 października 2012 r.

Egzamin kwalifikacyjny odbędzie się 3 października 2012 r. o godz. 15 w budynku Wydziału Nauk o Zdrowiu PUM, ul. Żołnierska 48, sala 101.

 

Powrót
do góry