Menu boczne

Treść strony

Specjalizacja w dziedzinie psychologii klinicznej

INFORMACJE OGÓLNE

Specjalizacja w dziedzinie prowadzona jest przez:

Katedrę Psychiatrii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego

ul. Broniewskiego 26, 71-460 Szczecin

tel. 91-45-41-507

Kierownik / Pełnomocnik Rektora ds. organizacji specjalizacji w dziedzinie Psychologii klinicznej

dr n. med. Monika Mak

Koszt specjalizacji - 3 500,-

Wpłaty należy dokonywać na konto PUM:

Pomorski Uniwersytet Medyczny

Bank Zachodni WBK SA, III/O Szczecin

rachunek nr 06 1090 1492 0000 0001 0053 7752

Dokonując wpłaty należy wpisać w tytule czego i kogo dotyczy wpłata np. Anna Kowalska - specjalizacja z Psychologii klinicznej

Aby otrzymać fakturę należy przesłać prośbę o wystawienie faktury drogą mailową na adres s.podyplomowe@pum.edu.pl, podać dane do faktury i przesłać skanem dowód wplaty.

Specjalizacja jest prowadzona zgodnie z:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2002r. w sprawie uzyskiwania tytulu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia

Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 listopada 2008r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia

Obowiązujące zarządzenie Rektora PUM:

Zarządzenie Nr 49/2016 w sprawie uruchomienia specjalizacji w dziedzinie Psychologii klinicznej

Zarządzenie Nr 50/2016 w sprawie powołania Komisji kwalifikacyjnej

Zarządzenie Nr 65/2016 w sprawie opłaty za specjalizację

Powrót
do góry