Menu boczne

Treść strony

Specjalizacje w dziedzinie mikrobiologii

Specjalizacja w dziedzinie mikrobiologii dla biologów i biotechnologów   Więcej

Specjalizacja w dziedzinie mikrobiologii medycznej dla diagnostów laboratoryjnych         Więcej

UWAGA

1. Uczestnicy obu specjalizacji zobowiązani są dostarczyć do Studium Kształcenia Podyplomowego kopii lub skanów dowodów wpłat tutułem opłaty za specjalizację. Niespełnienie tego warunku będzie skutkowało brakiem wpisów w książeczce specjalizacyjnej.

Powrót
do góry