Menu boczne

Treść strony

Związek Nauczycielstwa Polskiego Szkół Wyższych i Nauki Pracowników PUM

Sekretariat: Natalia Bąk

pokój 20 (wejście od ul. Podgórnej)

tel. 914 800 763

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin

znppum@sci.pum.edu.pl

Zarząd Związku:

Funkcja Imię i nazwisko
Prezesdr n. med. Ewa Adamiec
WiceprezesEugeniusz Iwiński
Wiceprezes mgr Iwona Walczak
Sekretarzmgr Anna Burnat
Członek dr n. med. Wanda Górnik
CzłonekLucyna Czeczott
Członekmgr Marian Taczek
Członekmgr Katarzyna Kubajek-Ozga 
Członekmgr Edyta Matysiak

Przewodnicząca Koła Emerytów i Rencistów - Lucyna Czeczott

Społeczny Inspektor Pracy - mgr Iwona Walczak ds3@pum.edu.pl

AKTUALNOŚCI

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA

ŚWIADCZENIA STATUTOWE I POMOC FINANSOWA

Powrót
do góry