Stopnie naukowe


Informacje na temat przewodów i postępowań doktorskich, postępowań habilitacyjnych, postępowań o nadanie tytułu profesora oraz regulujące te procesy ustawy i rozporządzenia, a także inne szczegółowe informacje na temat stopni naukowych znajdą Państwo wybierając w bocznym menu odpowiednią zakładkę „Wydział Medycyny i Stomatologii" lub "Wydział Nauk o Zdrowiu”


bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886