Szkoła doktorska


UWAGA!

REKRUTACJA  UZUPEŁNIAJĄCA do Szkoły Doktorskiej PUM

Informujemy, że rekrutacja uzupełniająca do Szkoły Doktorskiej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
na rok akademicki 2022/2023 rozpocznie się 19.09.2022 r.

Kandydaci zobowiązani są do złożenia pełnego kompletu dokumentów wymienionych w wykazie wymaganych dokumentów.

Dokumenty należy składać w Biurze Szkoły Doktorskiej w godzinach
poniedziałek - piątek 9:00 - 14:30

ul. Żołnierska 54, pok. nr 202 (I piętro)  

tel. 91-48-00-993, 91-48-00-994

Termin składania dokumentów: 19.09.2022 r. – 30.09.2022 r.

Uchwała rekrutacyjna na rok ak. 2022/2023

Limit przyjęć na rok ak. 2022/2023

Wykaz dokumentów

Podanie o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej PUM w Szczecinie

Kwestionariusz osobowy

Skład komisji kwalifikacyjnych

Oświadczenie (word) (pdf)

Opłata rekrutacyjna

Lista potencjalnych promotorów


Opłatę rekrutacyjną należy wpłacić na następujące konto:

SANTANDER BANK POLSKA SA   Nr 06 1090 1492 0000 0001 0053 7752

Potwierdzenie opłaty należy dołączyć do dokumentacji rekrutacyjnej.

**********

Lista rankingowa z dnia 16.09.2022 r.

**********

 

************************************************************************

Rekrutacja - archiwum

rok ak. 2019/2020

rok ak. 2020/2021

rok ak. 2021/2022


bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886