Menu boczne

Treść strony

Domy studenckie

Domy Studenckie Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

 1. Dom Studencki nr 3
  • 70-123 Szczecin, ul. Dunikowskiego 2
  • telefon do biura 091- 441-40-01,
  • telefon do recepcji 091-441-40-00,
 2. Dom Studencki nr 4
  • 70-123 Szczecin, ul. Dunikowskiego 4
  • telefon do biura 091-441-41-51,
  • telefon do recepcji 091-441-41-50,
 3. Dom Studencki nr 5 "Eskulap"
  • 70-123 Szczecin, ul. Dunikowskiego 6
  • telefon do kierownika Osiedla Studenckiego 091-441-43-01, 091-441-44-47
  • telefon do recepcji 091-441-43-00
  • telefon/fax 091-441-44-46

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie posiada pokoje gościnne w Domu Studenckim nr 5 "Eskulap" przy ulicy Dunikowskiego 6.

Tekst ujednolicony Regulaminu  Osiedla Studenckiego  Pomorskiego Uniwersytetu   Medycznego w Szczecinie stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 66/2012 Rektora Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w  Szczecinie  z  dnia  08.06.12 r. w  sprawie  wprowadzenia Regulaminu  Osiedla Studenckiego  PUM

Wniosek o przyznanie miejsca w domu studenckim

Ogłoszenie dotyczące składania wniosków o przyznanie miejsca w domu studenckim na rok akademicki 2017/2018

Wnioski o przyznanie miejsca w domu studenckim można również wysyłać pocztą.

Termin posiedzenia Komisji ds. Osiedla Studenckiego został ustalony na dzień 01.09.2017 r. W czasie pracy komisji nie udzielamy informacji telefonicznych. Listy osób ukażą się do dnia 08.09.2017 r.

Uwaga kandydaci na studia,

Wnioski o przyznanie miejsca w domu studenckim mogą składać zakwalifikowani na studia.  

Do wniosku o akademik należy dołączyć oświadczenie o dochodach netto za 2016 r. o następującej treści:

"Oświadczam, że dochód netto przypadający na 1 członka mojej rodziny za 2016 wynosi miesięcznie ......... złotych.

Oświadczam, że jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia"   (pod oświadczeniem podpisuje się student).

Brak oświadczenia o dochodach będzie traktowane, jako- dochód netto na członka rodziny przekraczający kwotę 1.043,90 zł.

Przy zakwaterowaniu osoba, której przyznano miejsce w domu studenckim przedkłada:

1.dowód osobisty,

2. aktualne zdjęcie w formacie 4,5 x 3,5 cm (do karty mieszkańca),

3. pokwitowanie wpłaty kaucji w wysokości 1-miesięcznej opłaty za pobyt w domu studenckim oraz opłaty  za październik.

WYSYŁAJĄC PRZELEW KONIECZNIE PROSIMY PODAWAĆ DOKŁADNY TYTUŁ PRZELEWU:

OPŁATA ZA AKADEMIK......zł, KAUCJA.........zł.

Płacić za akademik można:

1. przelewem na indywidualne konto studenta,

2. w DS-5"Eskulap" -tylko i wyłącznie kartą,

3. w kasie Uczelni, na ul.Rybackiej- płatności są przyjmowane gotówką i kartą. Kasa czynna jest codziennie w dni powszednie, w godz. 10,30-14,30.

Zgodnie z zasadami księgowości, przelewy są księgowane zgodnie ze wskazaniem w tytule przelewu.

Wszelkie informacje będą na bieżąco zamieszczane na stronie internetowej Uczelni.

Opłaty za miejsce w domu studenckim obowiązujące w roku akademickim 2016/2017

Zarządzenie nr 69/2017 Rektora PUM w Szczecinie z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia odpłatności za zakwaterowanie w domach studenckich DS-4 i DS-5 "Eskulap" Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie oraz opłaty za przechowywanie rzeczy w okresie letniej przerwy wakacyjnej 2017 r.

Zarządzenie nr 49/2017 Rektora PUM w Szczecinie z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 5/2017 Rektora PUM w Szczecinie z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia odpłatności za zakwaterowanie w domach studenckich Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie oraz opłaty za przechowywanie rzeczy w semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017

Zarządzenie nr 33/2017 Rektora PUM w Szczecinie z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 5/2017 Rektora PUM  w Szczecinie  z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia odpłatności za zakwaterowanie w domach studenckich PUM w Szczecinie oraz opłaty za przechowywanie rzeczy w semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017

Zarządzenie nr 5/2017 Rektora PUM w Szczecinie z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia odpłatności za zakwaterowanie w domach studenckich Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie oraz opłaty za przechowywanie rzeczy w semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017

Zarządzenie Nr 69/2016 Rektora PUM w Szczecinie z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia odpłatności za zakwaterowanie w domach studenckich Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie oraz opłaty za przechowywanie rzeczy w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017

Powrót
do góry