Menu boczne

Treść strony

Domy studenckie

Domy Studenckie Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

 1. Dom Studencki nr 3
  • 70-123 Szczecin, ul. Dunikowskiego 2
  • telefon do biura 091- 441-40-01,
  • telefon do recepcji 091-441-40-00,
 2. Dom Studencki nr 4
  • 70-123 Szczecin, ul. Dunikowskiego 4
  • telefon do biura 091-441-41-51,
  • telefon do recepcji 091-441-41-50,
 3. Dom Studencki nr 5 "Eskulap"
  • 70-123 Szczecin, ul. Dunikowskiego 6
  • telefon do kierownika Osiedla Studenckiego 091-441-43-01, 091-441-44-47
  • telefon do recepcji 091-441-43-00
  • telefon/fax 091-441-44-46

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie posiada pokoje gościnne w Domu Studenckim nr 5 "Eskulap" przy ulicy Dunikowskiego 6.

Tekst ujednolicony Regulaminu  Osiedla Studenckiego  Pomorskiego Uniwersytetu   Medycznego w Szczecinie stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 66/2012 Rektora Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w  Szczecinie  z  dnia  08.06.12 r. w  sprawie  wprowadzenia Regulaminu  Osiedla Studenckiego  PUM

Wniosek o przyznanie miejsca w domu studenckim

Przy zakwaterowaniu osoba, której przyznano miejsce w domu studenckim przedkłada:

1.dowód osobisty,

2. aktualne zdjęcie w formacie 4,5 x 3,5 cm (do karty mieszkańca),

3. pokwitowanie wpłaty kaucji w wysokości 1-miesięcznej opłaty za pobyt w domu studenckim oraz opłaty  za październik.

WYSYŁAJĄC PRZELEW KONIECZNIE PROSIMY PODAWAĆ DOKŁADNY TYTUŁ PRZELEWU:

OPŁATA ZA AKADEMIK......zł, KAUCJA.........zł.

Płacić za akademik można:

1. przelewem na indywidualne konto studenta,

2. w DS-5"Eskulap" -tylko i wyłącznie kartą,

3. w kasie Uczelni, na ul.Rybackiej- płatności są przyjmowane gotówką i kartą. Kasa czynna jest codziennie w dni powszednie, w godz. 11,00-14,00.

Zgodnie z zasadami księgowości, przelewy są księgowane zgodnie ze wskazaniem w tytule przelewu.

Wszelkie informacje będą na bieżąco zamieszczane na stronie internetowej Uczelni.

Opłaty za miejsce w domu studenckim obowiązujące w roku akademickim 2017/2018

Zarządzenie Nr 10/2018 Rektora PUM w Szczecinie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia 89/2017 Rektora PUM w Szczecinie z dnia 07 września 2017 r. w sprawie ustalenia odpłatności za zakwaterowanie w domach studenckich Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie oraz opłaty za przechowywanie rzeczy w roku akademickim 2017/2018.

Zarządzenie nr 89/2017 Rektora PUM w Szczecinie z dnia 7 września 2017 r. w sprawie ustalenia odpłatności za zakwaterowanie w domach studenckich PUM w Szczecinie oraz opłaty za przechowywanie rzeczy w roku akademickim 2017/2018

Powrót
do góry