Menu boczne

Treść strony

Dziekanat - Wydział Lekarsko-Biotechnologiczny i Medycyny Laboratoryjnej

Dziekanat czynny:

poniedziałki, wtorki, środy, czwartki 11:00 - 15:00
piątki - nieczynny

tel. 91 48 00 850, 91 48 00 854; tel / fax 91 48 00 857

anmed@pum.edu.pl

KONTAKT

UBEZPIECZENIE NNW 2016/2017

Regulamin Studiów obowiązujący od roku akademickiego 2017/2018

PODZIAŁ ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018

SPRAWY STUDENCKIE

KIERUNKI:

INFORMACJE DLA STUDENTÓW - PRACA DYPLOMOWA

ZAWODOWE KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE W ZAKRESIE ANALITYKI MEDYCZNEJ

DOKTORATY WLBiML

Wydziałowy Zespół ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia WLBiML

Strategia Wydziału Lekarsko‑Biotechnologicznego i Medycyny Laboratoryjnej PUM 2015-2024

Numer konta PUM

INFORMACJE dla Absolwentów

INFORMACJE dla Studentów 1 roku 2017/2018

Sprawy socjalne

STUDENCI URODZENI w roku 1991 i wcześniej

Oceny okresowe nauczycieli akademickich

KONKURS NA FUNKCJĘ KIEROWNIKA

Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok 2017/2018

Powrót
do góry