Menu boczne

Treść strony

Dziekanat - Wydział Lekarsko-Biotechnologiczny i Medycyny Laboratoryjnej

DZIEKANAT WLBiML

anmed@pum.edu.pl

tel. 91 48 00 850, 91 48 00 854; tel / fax 91 48 00 857

GODZINY PRZYJĘĆ:

PONIEDZIAŁKI, WTORKI, ŚRODY, CZWARTKI - 11:00 - 15:00
PIĄTKI - NIECZYNNY

KONTAKT

SPRAWY STUDENCKIE

UBEZPIECZENIE NNW 2017/2018

REGULAMIN STUDIÓW OBOWIĄZUJĄCY OD ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018

PODZIAŁ ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018

PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE NA WLBIML

KIERUNKI STUDIÓW:

ANALITYKA MEDYCZNA

BIOTECHNOLOGIA SPECJALNOŚĆ BIOTECHNOLOGIA MEDYCZNA

FARMACJA

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEWOZU STUDENTÓW - JĘZYKI OBCE

PROGRAM STAŻOWY

ZAWODOWE KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE W ZAKRESIE ANALITYKI MEDYCZNEJ

DOKTORATY WLBiML

STRATEGIA WYDZIAŁU LEKARSKO-BIOTECHNOLOGICZNEGO I MEDYCYNY LABORATORYJNEJ PUM 2015-2024

WYDZIAŁOWY ZESPÓŁ DS. ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA WLBiML

OCENY OKRESOWE NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

KONKURS NA FUNKCJĘ KIEROWNIKA

SKŁAD RADY WYDZIAŁU LEKARSKO-BIOTECHNOLOGICZNEGO i MEDYCYNY LABORATORYJNEJ

NUMER KONTA PUM

Powrót
do góry