Menu boczne

Treść strony

STYPENDIA MINISTRA ZDROWIA

STYPENDIUM
Ministra dla wyróżniających się studentów
na rok akademicki 2013/2014

Warunki:

  • zaliczony rok studiów 2012/2013
  • średnia arytmetyczna z ocen uzyskana w ostatnim zaliczonym roku plasująca studenta w grupie 5% najlepszych studentów danego kierunku
lub
  • wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe w okresie studiów na danym kierunku
Wnioski o stypendia powinny być przygotowane na odpowiednim formularzu w sposób staranny, przejrzysty i czytelny.
Przed ich przygotowaniem należy się zapoznać z tekstem rozporządzenia.

Rozporządzenie w sprawie przyznawania stypendiów ministra
Wniosek o przyznanie stypendium ministra

Wnioski wraz z ałącznikami należy skaładać u Kierownika Dziekanatu, ul. Rybacka 1, pok. 116 w terminie do 30.08.2013

Powrót
do góry