Menu boczne

Treść strony

Dziekanat - Wydział Nauk o Zdrowiu


Dziekanat czynny:                        

wtorek, czwartek, piątek 11:00 –15:00

sobota 9:00–13:00 (tylko w soboty zjazdowe)

w poniedziałki i środy – dziekanat nieczynny


Dziekan WNoZ

prof. dr hab. n. zdr. Beata Karakiewicz

  • godziny przyjęć: poniedziałek i czwartek w godz. 12.00-14.00

Prodziekan ds. studentów WNoZ
prof. dr hab. n. med. Andrzej Torbe

przyjęcia studentów poniedziałek i piątek godz. 13.00–15.00

Kierunki studiów:
Dietetyka
Fizjoterapia
Ratownictwo medyczne
Zdrowie publiczne


Prodziekan ds. studentów WNoZ
dr hab. n. med. Agnieszka Brodowska, prof. PUM

przyjęcia studentów wtorek i czwartek godz. 13.00–15.00

Kierunki studiów:
Kosmetologia
Pielęgniarstwo
Położnictwo


Kontakt 

Aktualności


Plany studiów WNoZ - rok akademicki 2015/2016

Programy kształcenia dla toków I stopnia 2015-2018 i II stopnia 2015-2017

Plany zajęć - semestr zimowy 2015/2016

Plany zajęć - semestr letni 2015/2016


Plany studiów WNoZ - rok akademicki 2014/2015 

Programy kształcenia dla toków I stopnia 2014-2017 i II stopnia 2014-2016

Plany zajęć - semestr zimowy 2014/2015

Plany zajęć - semestr letni 2014/2015


Programy kształcenia dla toków I stopnia 2012-2015 i II stopnia 2012-2014

Programy kształcenia dla toków I stopnia 2013-2016 i II stopnia 2013-2015


Plany studiów WNoZ - rok akademicki 2012/2013

Plany studiów WNoZ - rok akademicki 2013/2014


ERASMUS PROGRAM


Praktyki


Informacje dla studentów

Praca dyplomowa i egzamin dyplomowy

Zimowa sesja egzaminacyjna

Letnia sesja egzaminacyjna

Sesja poprawkowa

Regulaminy 

Oferta stypendialna 

Proces Boloński  


Informacje dla nauczycieli akademickich 

Konkursy 


Rada Wydziału

Komisja Dydaktyczno-Programowa 

Komisja ds Oceny Jakości Kształcenia


STOPNIE I TYTUŁY NAUKOWE


Druki


Aktualności i kalendarium

powrót
do góry