Menu boczne

Treść strony

Dziekanat - Wydział Nauk o Zdrowiu

______________________________________________________________

Dziekanat czynny:                        

wtorek, czwartek, piątek 11:00 –15:00

sobota 9:00–13:00 (tylko w soboty zjazdowe)

w poniedziałki i środy – dziekanat nieczynny

______________________________________________________________

Dziekan WNoZ

prof. dr hab. n. zdr. Beata Karakiewicz

  • godziny przyjęć: poniedziałek, czwartek, piątek w godz. 12.00-14.00

______________________________________________________________

Prodziekan ds. studentów WNoZ
prof. dr hab. n. med. Andrzej Torbe

przyjęcia studentów poniedziałek i piątek godz. 13.00–15.00

Kierunki studiów:
Dietetyka
Fizjoterapia
Ratownictwo medyczne
Zdrowie publiczne

______________________________________________________________

Prodziekan ds. studentów WNoZ
dr hab. n. med. Agnieszka Brodowska, prof. PUM

przyjęcia studentów wtorek i czwartek godz. 13.00–15.00

Kierunki studiów:
Kosmetologia
Pielęgniarstwo
Położnictwo

______________________________________________________________

Kontakt 

Aktualności

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Plany studiów WNoZ - rok akademicki 2015/2016

Programy kształcenia dla toków I stopnia 2015-2018 i II stopnia 2015-2017

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Plany studiów WNoZ - rok akademicki 2014/2015 

Programy kształcenia dla toków I stopnia 2014-2017 i II stopnia 2014-2016

Plany zajęć - semestr zimowy 2014/2015

Plany zajęć - semestr letni 2014/2015

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Programy kształcenia dla toków I stopnia 2012-2015 i II stopnia 2012-2014

Programy kształcenia dla toków I stopnia 2013-2016 i II stopnia 2013-2015

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Plany studiów WNoZ - rok akademicki 2012/2013

Plany studiów WNoZ - rok akademicki 2013/2014

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ERASMUS PROGRAM

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Praktyki

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacje dla studentów

Praca dyplomowa i egzamin dyplomowy

Zimowa sesja egzaminacyjna

Letnia sesja egzaminacyjna

Sesja poprawkowa

Regulaminy 

Oferta stypendialna 

Proces Boloński  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacje dla nauczycieli akademickich 

Konkursy 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rada Wydziału

Komisja dydaktyczno-programowa 

Komisja ds Oceny Jakości Kształcenia

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

STOPNIE I TYTUŁY NAUKOWE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Druki

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

______________________________________________________________

Projekt pn. "Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych"

Studia pomostowe dla pielęgniarek i położnych

______________________________________________________________

Aktualności i kalendarium

powrót
do góry