Menu boczne

Treść strony

PRAKTYKI STUDENCKIE WL

  • Studentów 1, 2, 3, 4 i 5 roku kierunku lekarskiego obowiązuje odbycie praktyk studenckich przewidzianych w planie studiów danego roku.
  • Student może odbyć praktykę w wybranej przez siebie  Placówce w kraju lub za granicą w dniach wolnych od zajęć.
  • Każdy uczestnik praktyki zobowiązany jest posiadać aktualną książeczkę zdrowia dla celów sanitarno-epiedmiologicznych, szczepienia przeciw WZW typu B oraz ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków NNW.
  • Każdy student otrzymuje imienną kartę praktyk studenta, zawierającą program praktyki; karta ta w połączeniu z ważną legitymacją studencką spełnia także rolę skierowania.
    Na ww. karcie należy potwierdzić odbycie praktyki.

Zgłoszenie miejsca praktyk trzeba przesłać w formie tabeli Zgłoszenie praktyk na adres: wydzlek@pum.edu.pl

W przypadku, gdy Placówka stawia dodatkowe wymagania (np. porozumienie):
- informację taką należy umieścić w odpowiedniej kolumnie w tabeli
- informację na temat wymagań należy dostarczyć minimum 3 tygodnie przed planowanym rozpoczęciem praktyki.

PROGRAM PRAKTYKI STUDENCKIEJ - 1 rok kierunek lekarski

PROGRAM PRAKTYKI STUDENCKIEJ - 2 rok kierunek lekarski

PROGRAM PRAKTYKI STUDENCKIEJ - 3 rok kierunek lekarski

PROGRAM PRAKTYKI STUDENCKIEJ - 4 rok kierunek lekarski

PROGRAM PRAKTYKI STUDENCKIEJ - 5 rok kierunek lekarski

Powrót
do góry